ترانه‌های منتخب ـ ریمیکس سرودها، چشم به راه، سازمانم و مرجنگه و با تو بودن ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ ریمیکس سرودها، چشم به راه، سازمانم و مرجنگه و با تو بودن ـ ۱۳شهریور۱۴۰۰

گروه کر و ارکستر، فرشاد، زنده یاد مرجان، گروه کر و زنده یاد منوچهر سخایی ساخته زنده یاد آندرانیک

ترانه چشم به راه

سوار که از راه بیاد گلای بهار وا میشن از زیر خاک خسته جوونه‌ها باز پا میشن
به احترام مهمون تو باغچه صف میکشن برای دیدن یار همه مهیا میشن
چشم به‌راه باشید کوچهها رو آب بپاشید نگو که این زمستون همیشه موندگاره
می‌آد همون که حرفاش نوید نوبهاره

رو گونهش اشک شوقه پنجرهی مهآلود اونور شیشه پیداست اون که تو قصهها بود
کتاب زندگی رو دوباره مینویسه ابر غمو پس می‌رونه از اون چشا که خیسه

چشم به‌راه باشید کوچهها رو آب بپاشید نگو که این زمستون همیشه موندگاره
می‌آد همون که حرفاش نوید نوبهاره

جاده دلش شور میزنه دم‌دمای اومدنه اومدن اونکه با شادی غصه رو خط میزنه
بهار ما میگن همین امروز و فردا میرسه نقره میپاشه آسمون چشم ستاره روشنه

چشم به‌راه باشید کوچهها رو آب بپاشید نگو که این زمستون همیشه موندگاره
می‌آد همون که حرفاش نوید نوبهاره

رو گونهش اشک شوقه پنجرهی مهآلود اونور شیشه پیداست اون که تو قصهها بود
کتاب زندگی رو دوباره مینویسه ابر غمو پس می‌رونه از اون چشا که خیسه

چشم به‌راه باشید کوچهها رو آب بپاشید نگو که این زمستون همیشه موندگاره
می‌آد همون که حرفاش نوید نوبهاره

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ ماهور، آسمان انقلاب، دختر ایرانم و مرجنگه و به‌پاخیز ـ پیشاهنگ

ادراک نو