زیارت قبر خمینی دجال توسط کابینه خبیثی ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ زیارت قبر خمینی دجال توسط کابینه خبیثی ـ پیک شادی ـ ۱۱شهریور۱۴۰۰


سلام درود به همه بینندگان

خبر تو خبر پیک شادی این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون

از رفتن کابینه آدمکشان به قبر خمینی

و زیارت نامه خوانی مضحکی که صدای خود رژیمی ها را هم در آورد 

مطالب مرتبط 

شکافهای هلاکت‌بار بین نظام و مردم - مروری بر روزنامه‌های حکومتی

مافیای دهن‌باز» دارو در کجا ریشه دارد؟