ترانه‌های منتخب ـ ماهور، آسمان انقلاب، دختر ایرانم و مرجنگه و به‌پاخیز ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ ماهور، آسمان انقلاب، دختر ایرانم و مرجنگه و به‌پاخیز ـ ۱۱شهریور۱۴۰۰

دکتر حمیدرضا طاهرزاده، فرشاد، آیدا جباری، گروه همخوانی و امیر آرام

ترانه دختر ایرانم

دختر ایران زخمی تو صدامه ابری تو چشامه باری, کوه آواری, از ستم آری, رو شونه هامه حراج عشق و انسان بازار نوبرده داران گریزون,

دختر ایرون, گمشده رؤیاهاش تو خیابون اما من ناگهانم بغض آتشفشانم موج خشم هزاره تو قلبم بیقراره من نیمی از جهانم فریاد میتوانم زیرآوار زنجیر من عصیان زمانم من دختر ایران

نگا کن ما به چه اوجی رسیدیم چه طرحی واسه فرداها کشیدیم نترس از باد و بارون نترس از این زمستون خطر کن ما بهارُ برگزیدیم اما من ناگهانم بغض آتشفشانم موج خشم هزاره تو قلبم بیقراره

من نیمی از جهانم فریاد میتوانم زیرآوار زنجیر من عصیان زمانم من دختر ایرانم ترانه آسمان انقلاب آتش زیر خاکستر است در تنم شوق داغ تن اخگرست میهنم چشم من جرقه ایست عشق من شراره ای دست توجوانه ایست قامت تو ساقه ای داغی ات را عیان کن

شعله را بر ستم ناگهان کن آسمان انقلاب شد ستاره باران رود خشم پر شتاب باز کرده طوفان بازو به بازو جنگل شورش است بنگر ایران ما پر ز عزم خیزش است تو همان دادی در گلو نهفته شور فریادی کاین زمان شکفته شد

زمان محو شب از خروش کهکشان شعله ها! شد کنون وقت آتش فشان آسمان انقلاب شد ستاره باران رود خشم پر شتاب باز کرده طوفان بازو به بازو جنگل شورش است بنگر ایران ما پر ز عزم خیزش است در جنگ بین سینه و گلولهٔ مذاب خونبوسه‌های آخرین میان پیچ و تاب شد جان من شهید جانان من شهید فرزند قهرمان من شهید با سینه‌ای صبور سیمایی از سرور با یاد او، اینک من و غرور

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ فصل بی‌محدوده، با تو پیروزیم، همنوازی تار و تنبک و خونه مادری ـ پیشاهنگ

مجاهد، خورشیدی که درتاریکی‌ها درخشید