بحران کرونا و فقر و درماندگی و گرسنگی یک فاجعه ملی ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

نگاهی به بازتاب بحران کرونا و فقر و درماندگی و گرسنگی یک فاجعه ملی در توئیتر ـ ۱۰شهریور۱۴۰۰

یک هموطن: آقایی رئیسی من امروز مریض کرونایم را بردم بیمارستان داروهایش را تا الآن نه از بیمارستانهای سطح شهر نه از داروخانه هلال احمر نتوانستم تهیه کنم شما یک دروغگوی بزرگی.

یک هموطن: آقای رئیسی که گفته دارو هست و من دیدم اگر دیدی بیا برای من بگیر آقای رئیسی دردمان را به کی بگویم تو این جامعه بابا شما را نمی‌خواهیم پاشید بروید.

آیا واقعاً خامنه‌ای نمی‌داند که بحران کمبود دارو هست؟

یک کامیوندار هموطن: اینجا گمرگ شهریار دوستان ده روز ۱۵روز اینجا تشریف دارند که به‌ما می‌گویند که از وزیر بهداشت هنوز مجوز بهداشت گرفته نشده ماشین‌ها را خواباندن. ماشینهای که اینجا دارید می‌بینید همه سرم یا واکسن کرونا که بچه‌ها می‌گویند آورده‌اند اینجا.

سیاست کشتار با کرونا و ممنوعیت واکسن تا بحران کمبود دارو برای غارت مردم، زیر نظر خود خامنه‌ای است و روحانی و رئیسی ویترینهای پیش برد همین سیاست کشتار هستند.

یک هم‌وطن: حالا چرا این کرونا را نمی‌خواهند برو خوب این مشخص است یک سری مسئول دزد کثافت عوضی سودش را می برند امروز برای این‌که دارو تهیه کردیم آن هم با پارتی بازی رفتیم از هلال احمر شش تا رمدسیویر گرفتیم.

شش تاش شده ۴میلیون دویست این دیگه مشخص است چرا کرونا نمی‌خواهد برود یک مشت بی‌شرف شدن مسئول اصلاً سلامتی مردم برایشان مهم نیست.

یک هموطن: بنام نامی یک ایرانی ما از تبــار آبانیم، ما از تبار امیدوارانیم. بی تردیـــد پیروزی با ما آزادگانست. و در نبرد سیاهی و سفیدی خورشید پیروز خواهد شد به امید آن‌روز که چندان دور نیست.

مطالب مرتبط

گرامیداشت ۳۰اوت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

فاجعه کرونا در ایران - معاون دانشگاه علوم پزشکی آبادان: اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و تنها بوی باروت استشمام نمی‌شود و رنگ خون دیده نمی‌شود