نسل کشی تابستان ۶۷ بی‌پاسخ نمی‌ماند ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ نسل کشی تابستان ۶۷ بی‌پاسخ نمی‌ماند ـ ۹شهریور۱۴۰۰

نگاهی به کنفرانس بین‌المللی دادخواهی

دومینیک آتیاس - رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا با بیش از ۱میلیون عضو

این جلادان مرگ آفریدند، پریشانی آفریدند، ویرانی آوردند، جانها را گرفتند. مادران، خواهران و کودکان هنوز دارند شیون می‌کنند. بله، صحبت از یک نسل‌کشی است. بله، صحبت از جنایتی علیه بشریت است. کافی است! چشم‌بستن اروپا و کل جهان بر این جنایتها کافی است.

کومی نایدو - دبیرکل عفو بین‌الملل (تا دسامبر۲۰۲۰)

اجازه بدهید به‌روشنی بگویم، آنچه در سال۱۳۶۷ اتفاق افتاد، یک قتل‌عام تماماً وحشیانه و خونین زندانیان سیاسی بود که یک جنایت علیه بشریت است و اگر به‌تعریفی که سخنران قبلی ارائه کرد مراجعه کنیم و از جزییات فنی آن صرف‌نظر کنیم، این یک نسل‌کشی است.

اجازه بدهید با این جمله تمام کنم که صرف‌نظر از همهٔ دست‌کاریها و کنترل رسانه‌ها که توسط بسیاری از حکومت‌های نامشروع در سراسر جهان صورت می‌گیرد و نمونهٔ آن‌را در ایران شاهد هستیم، به‌حکومت ایران می‌گویم، همان‌طور که قبلاً هم گفته شده، شما می‌توانید همهٔ مردم را برخی اوقات فریب بدهید. یا برخی از مردم را همواره فریب بدهید. ولی هرگز نمی‌توانید همهٔ مردم را همواره فریب دهید

گی ورهوفستاد – نخست‌وزیر بلژیک (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸)

آنچه دربارهٔ قتل‌عام سال۶۷ بسیار ویژه است، این است که فکر می‌کنم یک نسل کامل از افراد جوان و زنان جوان را هدف قرار می‌داد؛ و من فکر می‌کنم و البته شواهد و اسناد هم وجود دارد که نشان می‌دهد این موضوع از سال‌ها قبل از سال۶۷ برنامه‌ریزی شده بود. و آنچه در سال۶۷ رخ داد پیآمد (حاکمیت) خود رژیم ایران است. 

لذا قتل‌عام سال۶۷، اهمیت فوق‌العاده عمیقی برای ایران دارد. و سخنرانان پیش از من هم این موضوع را گفتند، ولی من می‌خواهم به‌یاد بیاورم. سالگرد قتل‌عام سال۶۷ فقط برای سوگواری برای جانهای از دست‌رفته نیست، بلکه برای به‌یاد آوردن این است که چه قیمتی برای آزادی و در راه مبارزه برای آزادی پرداخت شده است؛ و ما باید این‌را به‌رسمیت بشناسیم.

مطالب مرتبط

سهل‌انگاری خامنه‌ای ـ مرگ صدها هزار ایرانی ـ قضاوت با شما

کنفرانس بین‌المللی در ۲۰۰۰نقطه با حضور بیش از ۱۰۰۰زندانی از بندرسته

لطفا به اشتراک بگذارید: