ترانه‌های منتخب ـ فصل بی‌محدوده، با تو پیروزیم، همنوازی تار و تنبک و خونه مادری ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ فصل بی‌محدوده، با تو پیروزیم، همنوازی تار و تنبک و خونه مادری ـ ۷شهریور۱۴۰۰

سعید، آیدا جباری، دکتر حمیدرضا طاهرزاده و هلنا رضایی

متن ترانه فصل بی محدوده:

یکی نیست بگه این شب چندمه
که سفره پر از حسرت گندمه
یه چند سالی هستش که حس می کنم
یه دردی می پیچه تو این جمجمه
از این ماه جعلی نمی‌ تابه نور
شده زندگیمون مثل بوف کور

یکی تنها اوجش یه سکوی دار
یکی زنده زنده می خوابه تو گور
تو شهری که برجهاش رو دریای نفته
غم نون مثل بغض گلوتو گرفته
بزن فریاد از ظلمی که بی مرزه
که شب از برق چشمهای تو می لرزه

بگیر دستهامو تا با هم رها شیم
شروع فصل بی محدوده باشیم

خودت رو نکش زیر تیغ سکوت
نذار گرد مرگ رو بپاشن به روت
به چیزهای خوبی که هست فکر بکن
بیا ارتفاع رو بگیر از سقوط

سرنگ رو بکش از رگ زندگی
نکن خو به قرصهای افسردگی
سرت را دوباره تو بالا بگیر
نمون زیر آوار شرمندگی

یکی نیست بگه این شب چندمه
که سفره پر از حسرت گندمه
یه چند سالی هستش که حس می کنم
یه دردی می پیچه تو این جمجمه
از این ماه جعلی نمی‌ تابه نور
شده زندگیمون مثل بوف کور

یکی تنها اوجش یه سکوی دار
یکی زنده زنده می خوابه تو گور
تو شهری که برجهاش رو دریای نفته
غم نون مثل بغض گلوتو گرفته
بزن فریاد از ظلمی که بی مرزه
که شب از برق چشمهای تو می لرزه

بگیر دستهامو تا با هم رها شیم
شروع فصل بی محدوده باشیم

خودت رو نکش زیر تیغ سکوت
نذار گرد مرگ رو بپاشن به روت
به چیزهای خوبی که هست فکر بکن
بیا ارتفاع رو بگیر از سقوط

سرنگ رو بکش از رگ زندگی
نکن خو به قرصهای افسردگی
سرت را دوباره تو بالا بگیر
نمون زیر آوار شرمندگی

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ سرود جنبش دادخواهی، غوغای ستارگان و ۶۷ ـ پیشاهنگ

تصور کن که ایران نینوا...