تظاهرات یاران شورشگر در اوتاوا، مالمو و یوتوبوری

خروش یاران شورشگر علیه رژیم آخوندی و فراخوان به محاکمه جلاد رئیسی ـ ۳۱مرداد ۱۴۰۰

یوتوبوری 

خواسته خلق ایران محاکمه جلادان 

تنها ره رهایی قیام و سرنگونی

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه ای رئیسی 

موسسان پنجم آماده تهاجم 

اتاوا 

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

با جنبش دادخواهی حکومت جلادان سرنگون سرنگون

شهیدان قهرمان درود بر عزمتان جاوید باد راهتان 

ای جلاد ننگت باد ای جلاد مرگت باد 

مالمو

ملت یادش نرفته رئیسی قاتل ۶۷

قاتل ۶۷ کیه ؟ رئیسی

شورش قیام آزادی این است شعار ملت 

جواب جلاد ۶۷ سرنگونی سرنگونی 

 

مطالب مرتبط 

تظاهرات ایرانیان در استکهلم سوئد در اعتراض به اعدام و قتل عام دوشنبه ۲۳اوت -ساعت ۱۴۰۰

ایرانیان آزاده؛ یاران شورشگر - قیام قهرمانانه مردم ایران بازتاب خواست مردم ایران برای سرنگونی است