ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران ـ روزها ویادها هفته اول شهریور۱۴۰۰

ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران ـ روزها و یادها هفته اول شهریور۱۴۰۰


اول شهریور ۱۳۵۰ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران


سازمان مجاهدین در ابتدای دهه۴۰ خورشیدی در میهن ما بنیانگذاری شد سازمانی که با فکر و روش و اندیشه نو و ویژگی بن‌بست شکن و روح فداکاری و صداقت برای رها کردن ایران از دیکتاتوری تأسیس شد اما در اول شهریور سال۵۰ ساواک شاه در یورش گسترده به پایگاههای مجاهدین در تهران دهها تن از کادرهای مرکزی،  مسئولان و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را دستگیر نمود و مجاهدین اسیر را زیر شدیدترین شکنجه‌های وحشیانه قرار داد.

به‌دنبال آن دستگیرها،  اقشار وسیعی از مردم به حضور یک تشکیلات گسترده علیه رژیم شاه پی بردند و به‌طور گسترده‌یی به حمایت از آن پرداختند و به‌ویژه در میان دانشجویان و روشنفکران موجی از ابراز تمایل برای پیوستن به سازمان آشکار شد. سازمان مجاهدین خلق ایران که تا آن تاریخ موفق شده بود به مدت ۶سال تشکیلات خود را از چشم ساواک شاه مخفیانه گسترده کند،  پس از این ضربه به‌دلیل پایداری بنیانگذارانش و مسئولانش نه تنها مقهور ضربه نظامی نشد بلکه به‌صورت نقطه امید مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاه در آمد.

حماسه‌های مجاهدان اسیر و شهیدانی که به‌دستور شاه اعدام شدند بن‌بست مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی را گشود و سرنگونی رژیم شاه را در چشم‌انداز قرار داد.

ـ مجازات لاجوردی سرجلاد اوین و شهادت علی‌اکبر اکبری
ـ قیام قهرمانانه مردم خرم‌آباد
ـ ورود نیروهای متفقین به ایران و پایان حکومت سیاه رضاخان

مطالب مرتبط


اول شهریور ضربه بزرگ ساواک شاه به سازمان مجاهدین خلق ایران

کانون های شورشی از کجا وارد صحنه جامعه ایران شدند – آنالیز

مجاهد، خورشیدی که درتاریکی‌ها درخشید