آفساید ـ پیک شادی ـ طرح صیانت خامنه ای

آفساید ـ پیک شادی ـ گرفتاری نظام آخوندی در میان مشکلات بی آبی و بی برقی و طرح مجلس برای فضای مجازی ـ ۲۱مرداد۱۴۰۰


سلام در حالی که نظام آخوندی اینروزها در میان انواع مشکلات دست وپا میزند بی برقی، بی آبی و بی واکسنی، گرانی، کرونا و داد ملت ازهمه اینها بلنده و در هر تجمعی شعارهای از این دست بلند میشود تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود.

در این شرایط مجلس آخوندی یک فکر بکری کرد و طرحی آورد تا همه این مشکلات را یکباره بطور ریشه ای حل بکند.

مطالب مرتبط


مجلس ارتجاع صحنه جدال بر سر طرح محدود کردن اینترنت در وحشت از پیامدهای آن

خبرگزاریهای بین‌المللی: رئیسی کابینه‌ای افراطی و مردانه را معرفی کرد