شیطان سازی یک روش شناخته شده در حکومت آخوندی علیه مجاهدین ـ آنالیز

شیطان سازی یک روش شناخته شده در حکومت آخوندی علیه مجاهدین ـ آنالیز

شیطان سازی یک روش شناخته شده در حکومت آخوندی علیه مجاهدین ـ آنالیز ـ ۱۹مرداد۱۴۰۰


در فراز و نشیب سفرمان در تاریخ برای رسیدن به آزادی، بعد از سالها رزم و رنج عبور از توطئه ها، حالا شکست سنگینی به دشمن آزادی مردم وارد شده.
مقاومت ایران شهر خودش را به عنوان یک آلترناتیو مستقل در قلب اروپا بپا کرده و در مرکز توجهات قرار گرفته.
کانون های شورشی در سراسر ایران گسترش پیدا کردند و حکومت آخوندی در ضعیف ترین حالت ممکن قرار دارد.
در چنین وضعیتی وقتی دیکتاتور همه شیوه ها را برای سرکوب و نابودی یک مقاومت بکار گرفته، اما سرش به سنگ خورده و در عین حال با بحرانهای مختلف داخلی و خارجی دست به گریبان است، چه راهی را در پیش می گیرد؟
جنگ تبلیغاتی و سیاسی یکی از شگردهای شناخته شده دیکتاتورهاست. این جنگ با اهرم های مختلفی پیش می رود که یکی از آنها شیطان سازی است.
شیطان سازی یک روش تبلیغی است که ایده ای شرورانه را در مورد شخص، گروه یا یک جریان با هدف تخریب آن بکار می بندند.
هدف از شیطان سازی ایجاد نفرت کور نسبت به سوژه‌ آن است تا ضربه زدن به وی را مشروع جلوه داده و راحت تر کند.
در حکومت آخوندی شیطان سازی از روز اول یک روش شناخته شده بوده و .....

مطالب مرتبط


بمباران قرارگاههای مجاهدین توسط ائتلاف به رهبری آمریکا و انگلیس در جنگ عراق ـ آنالیز

کودتای نافرجام ۱۷ ژوئن در یک زد و بند با رژیم منفور آخوندی ـ آنالیز

شروع محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در استکهلم با حضور هواداران مجاهدین