سکانسی از بن‌بست نظام ولایت فقیه ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ سکانسی از بن‌بست نظام ولایت فقیه ـ ۱۹مرداد۱۴۰۰


انتشار فایل صحبتهای هاشمی رفسنجانی توسط خامنه‌ای


سایت خامنه‌ای ۱۰مرداد نوشت: یک وقتی یکی از این آقایان رؤسای جمهور به دوره‌های مختلف با من راجع این قضیه بحثهای متعددی می‌کرد در جلسات مختلف بعد رفته بود در شورای عالی امنیت ملی گفته فلانی استدلالهایی دارد که من جوابی برایش ندارم

خامنه‌ای: خب من استدلال‌هایی دارم برای رد این نظر، با خود ایشون جلسات متعددی صحبت کردم صدای آقای هاشمی ضبط است در شورای عالی امنیت ملی که گفتند فلانی در این ضمیمه استدلال‌هایی دارد که ما جواب آن استدلالها را نداریم (۲۰فروردین۱۳۹۱).

هاشمی رفسنجانی: بله من گفتمسکانسی از بن‌بست نظام ولایت فقیه ـ قضاوت با شما

خامنه‌ای: این است

راست هم می‌گفت بنده برای رد ایجاد ارتباط با آمریکا استدلال‌هایی داشتم که ایشون برای پاسخ به استدلال‌ها حرفی نداشت، راست می‌گفت.

بعضیها می‌گویند آقا مذاکره که اشکالی ندارد، اشکال مذاکره این است، شما را از راه صحیح خودت منحرف می‌کند امتیاز را از شما می‌گیرد، آن را که باید بدهی را از شما می‌گیرد، آن چیزی که باید بدهد را به شما نمی‌دهد.

هاشمی رفسنجانی: آقای روحانی یک چیزی تهیه کرد، دوتا قائمه (ستون) که منافع و ضررها را آورده بود تویش.

خامنه‌ای: ضررها تویش نبود، منافع بود فقط، آن که آقای روحانی یک ستونی ده – پانزده تا مورد منافع را ذکر کردند، شما خودتان هم یک چندتا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتان.

هاشمی رفسنجانی: یک بخش کوچک هم ضررها بود

مطالب مرتبط


کرونا سرباز خامنه‌ای ـ قضاوت با شما

«سرنگونی»؛ سوگند مجاهدین