شهادت دهها تن از مجاهدین بدست دژخیمان خمینی ـ روزها و یادها ـ هفته سوم مرداد

شهادت دهها تن از مجاهدین بدست دژخیمان خمینی ـ روزها و یادها ـ هفته سوم مرداد۱۴۰۰


۱۶ مرداد ۱۳۶۰ شهادت دهها تن از مجاهدین بدست دژخیمان خمینی

روز ۱۶ مرداد سال ۶۰ احمد رضا شادبختی از کادرهای مسئول مجاهدین کاندیدای محبوب مجاهدین از اراک برای نمایندگی اولین مجلس شورا پس از انقلاب ضدسلطنتی وعضو هیئت تحریه نشریه مجاهد تیرباران شد.

رژیم آخوندی او را همراه با ۴۲ مجاهد دیگر در زندان اوین به جوخه اعدام سپرد.

مجاهد شهید احمدرضا شادبختی روز ۱۶ مرداد سال ۶۰ درحالیکه با قریب شعارها و سخنرانی پر شور خود درمیدان تیرباران در پیشاپیش ۴۲ اسیر قهرمان مجاهد خلق لرزه بر اندام مزدوران جنایتکار خمینی افکنده بود.

سرفراز و پیروزمند در مقابل جوخه تیرباران ایستاد و به کاروان شهدای مجاهد خلق پیوست.

از دیگر همراهان احمد که روز ۱۶ مرداد ۶۰ به شهادت رسید.

مجاهد شهید عطاءالله حاج محمودیان بود عطاءالله حاج محمودیان از بازاریان سرشناس هوادار مجاهدین بود.

او از زنداینان سیاسی رژیم شاه واز پشتیبانان مجاهدین از بدو بنیانگذاری سازمان بود.

هشدار مجاهدین برای جلوگیری از قتل عام مردم کردستان
قرارداد ننگین و استعماری وثوق الدوله
شهادت میرزا رضا کرمانی
هجوم مزدوران خمینی به ستاد مرکزی مجاهدین در تهران

مطالب مرتبط


تلویزیون الحدث ـ ایرانیان تظاهرکننده در پاریس ـ رئیسی را به خاطر قتل عام زندانیان سیاسی محاکمه کنید

«نسل‌کشی»؛ محصول اتحاد ولایت با کرونا

 
لطفا به اشتراک بگذارید: