ادامه بحران سیاسی در آفریقای جنوبی ـ جهان در هفته ای که گذشت

ادامه بحران سیاسی در آفریقای جنوبی ـ جهان در هفته ای که گذشت

هفته گذشته بحران آفریقای جنوبی در ردیف خبرهای مهم قرارگرفت. به گرارش رویتر ز در پی زندانی شدن جاکوب زوما رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی، شماری از معترضان که عمدتا افراد بیکار و گرسنه بودند به فروشگاه بزرگ حمله ور شده دست به غارت اموال این فروشگاهها زدند. در مقابل پلیس برای متفرق کردن آنها از گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. شماری از معترضان نیز توسط پلیس دستگیر شدند. روز دوشنبه گذشته در پی اعتراضات خشونت آمیزعلیه زندانی شدن جاکوب زوما دادگاه آفریکای جنوبی رسیدگی به درخواست تجدید نظر درحکم زندانی پیشین این کشور را آغاز کرد. بگزارش رویترز وکلای زوما از دادگاه خواستند تا زمای ۷۹ ساله را آزاد کنند. آنها مدعی شدند که دادگاه درغیاب وی حکمی نادرست صادر کرده است/ زوما هفته گذشته به زندانی در استان کوازولو ناتال فرستاده شده بود. وکلای او همچنین گفتند که موکل آنها در زندان درمعرض ابتلا به بیمار کوید ۱۹ قرار دارد. زوما که خود یکی از شخصیتهای ضد آپارتاید هست متهم به فساد شده است. اعتراضات اخیر در آفریقای جنوبی از جاکوب زوما به مراکزاقتصادی ژوانزول نیز گسترش یافت در بعضی موارد گزارشی از به خشونت کشیده شدن اعتراضات نیز وجود دارد. موج سانسور انتشارات در هنگ کنگ خیزش اهالی خوزستان علیه بی آبی و دیکتاتوری عبور فرانسه از کرونا در سالگرد فتح باستیل برگزاری مراسم حج با رعایت محدویت های کرونا مری جوزف راهبه ای که به زندگی اشرافی پشت کرد بکار گیری بز برای مقابله با آتش سوزی

مطالب مرتبط

وحشت حکومت آخوندی از استمرار قیام جرقه و انفجار