ویژه برنامه قیام ایران ـ روی خط ایران ـ گفتگو با یاسر جهان‌نژادی

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام ایران ـ گفتگو با یاسر جهان‌نژادی ـ ۴مرداد۱۴۰۰


گزارشی در رابطه با قیام امروز

یاسر جهان‌نژادی: خیزش مردم ایران امروز از پاساژ علاالدین شروع شد. برق منطقه و پاساژ قطع شده بود و مردم بیرون ریخته و اعتراض کردند. به دنبال این موضوع جوانان و مردم شورشی به آنها پیوستند. بعد از فاصله ای جمعیت در خیابان جمهوری راه افتادند.

جمعیت یک لاین خیابان جمهوری را کامل بند آورده بود و ماشینها پشت سر آنها مانده بودند. جالب این است که نیروهای سرکوب چه انتظامی و چه بقیه غافلگیر شده بودند و اگر چه این نیروها همه جا در آماده باش هستند ولی این موقعیت چون فکر آنرا نکرده بودند نمی توانستند در آن موقعیت کاری بکنند.

جمعیت ادامه داد و از پل حافظ گذشتند و به چهارراه استامبول رسیدند. مردم بسیار زیادی در جریان حرکت و خیزش آنها قرار گرفتند. خودروهایی که در مسیر بودند همراهی می کردند. این جمعیت از چهارراه استامبول هم عبور کردند. در این نقطه نیروی انتظامی که از غافلگیری در آمده بود شروع به نشان دادن واکنش کرد که مردم و جوانان آنها را هو کردند.

جالب این است که شعاری نبود که مردم در این خیزش نداده باشند. مانند ایرانی باغیرت حمایت حمایت بود و بعد بلافاصله توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شده و یا تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود و شعاری که یادآور قیام ۸۸ است. نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. یا شعار سنتی ایرانیان که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را دادند.

مطالب مرتبط


ویژه برنامه قیام ایران ـ روی خط ایران ـ گفتگو با بهرام مودت

دوازدهمین روز قیام - تظاهرات در تهران با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن - توییت خانم مریم رجوی