ویژه برنامه قیام ایران ـ روی خط ایران ـ گفتگو با بهرام مودت

بهرام مودت: به هموطنان و جوانان خوزستانی که تشنه آب و آزادی هستند درود میفرستم ـ روی خط ایران ـ ۴مرداد۱۴۰۰


بهرام مودت : من به هموطنان وجوانان خوزستانی که تشنه آب و آزادی هستند، این دلاوران سرزمین سوزان که در این چند روز گذشته برگی طلایی و افتخارانگیز با خون جوانان نوشتند درود بفرستم.

امروز همه ما شاهدیم که قیام وارد دوازدهمین روزش شده و به صورت قیام سراسری تشنگان آزادی و رهایی درآمده که امروز ما شعله هایش را در شهر تهران با تجمع و تظاهرات گسترده شاهد هستیم.

از جمله مرگ بر دیکتاتور، خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن. مردم ایران به جد خواستار سرنگونی رژیم فاشیستی حاکم بر ایران هستند.

تظاهرات در حمایت از تشنگان شروع شده و دشمن را دچار سرگیجه و سراسیمه کرده است.

سخنم با ورزشکاران هست که شما ورزشکاران پیروزیهای شما وقتی ارزشمند است که ملت قیام کننده شما را در کنار خودشان ببینند.

پیوند تاریخی برای سرنگونی این رژیم که ایران و ایرانی را به این وضعیت فلاکت بار دچار کرده. این پیوند را بزنیم.

در ایران رها این قدرت را داریم که ایرانی نو بسازیم و در ورزش هم دگرگونی ایجاد کنیم.

مطالب مرتبط


ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

دوازدهمین روز قیام - تظاهرات در تهران با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن - توییت خانم مریم رجوی