ویژه برنامه قیام ایران ـ روی خط ایران ـ گفتگو با محسن بداقی

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام ایران ـ گفتگو با محسن بداقی ـ ۴مرداد۱۴۰۰


دوازدهمین روز از قیام سراسری که از خوزستان قهرمان آغاز شده بود و شعله‌های قیام به تبریز رسید، امروز با طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور و خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن در تهران ادامه یافت و بار دیگر نشان داد که مردم ایران خواهان سرنگونی تمامیت آخوندهای حاکم هستند.

هموطنانمان در تبریز در۲ مرداد به خیابان‌ها ریختند تا همبستگی خود را با هموطنانمان که از کمبود آب در استان خوزستان این کشور رنج می‌برند، نشان دهند.

نیروهای امنیتی علیه تظاهر کنندگان دخالت کردند تا جمعیت را پراکنده کنند. برخی از تظاهر کنندگان دستگیر شدند.

رژیم آخوندی در سراشیب سقوط، نه می‌تواند مانند دهه۶۰ سرکوب خونین راه بیندازد و نه می‌تواند قیامهای هر روز و شب مردم و جوانان دلیر و شورشی میهن را تاب بیاورد. مستاصل از هر گونه ایده و راه علاجی در خود می‌پیچد، اما دمی از توطئه و دجال گری دست برنمی‌دارد.

شوخی که نیست، مردم در خیابانند. اگر کارشناسان رژیم آخوندی به‌دنبال پارادایم و کاتالیزور می‌گردند، می‌توانند سری به اهواز و ایذه و خرم‌آباد و اصفهان و میدانهای مملو از جوانان قهرمان میهن بزنند. آنجا حقیقت را در می‌یابند.

مطالب مرتبط


ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

دوازدهمین روز قیام - تظاهرات در تهران با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن - توییت خانم مریم رجوی