ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ قسمت اول ـ ۲مرداد۱۴۰۰


گفتگو با مهری سعادت و احمد هوشی

در دهمین شب خیزش و قیام در استانهای خوزستان، لرستان، اصفهان و بوشهر، امشب مردم غیور تبریز با تظاهرات متهورانه خود علیه حکومت آخوندی و در همسبتگی با مردم خوزستان بپا خاستند.

آنها با شعارهای آزادی، عدالت و حکومت مردمی و آذربایجان بیدار است و حامی خوزستان است خیابانهای تبریز را به لرزه درآورند. علاوه بر تبریز مردم مشهد نیز با شعار مرگ بر خامنه‌ای به همبستگی با مردم خوزستان پیوستند.ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

یکی از خصوصیات قیام خوزستان این است که در یک استان محصور نشده است و نمی‌شود. این قیام با موج عظیم همبستگی که برانگیخته است، شهر به شهر و استان به استان ایران را درمی‌نوردد. خوزستان، دهانه‌ای از این آتشفشان در حال فوران است که امروز گدازه‌های آن از ساحل کرخه و کارون به تمام ایران پرتاب می‌شود و خون قیام را در رگها به‌جوشش درمی‌آورد.

برای همبستگی با مردم خوزستان، نیازی به شتافتن به سرزمین تفته و جوشان آنها نیست، می‌توان هر شهر و کوچه و خیابان را به یک خوزستان تبدیل کرد. زیرا درد خوزستان یک درد مشترک است. ترک و کرد و فارس و بلوچ و بختیاری و عرب نمی‌شناسد. همهٔ ایران‌زمین از این درد رنج می‌برد. از این رو وقتی خوزستان رنج می‌برد، مانند آن است که تبریز و اصفهان و تهران و مشهد رنج برده‌اند.

خیزش ۲مرداد ۱۴۰۰ نوادگان بابک خرمدین در تبریز، برگ دیگری را در قیام خوزستان ورق زد. از روزهای پایانی تیر تا برخاستن تبریز، شاهد چند تحول هستیم.

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ قسمت دوم


گفتگو با مهدی سامع مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت ایران و مجید حریری

https://vimeo.com/579018938

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ قسمت سوم


گفتگو با مهدی سامع مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت ایران، مجید حریری و یاسر جهان‌نژادی

https://vimeo.com/579020159

مطالب مرتبط


ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

دهمین روز قیام - خیزش مردم تبریز، بجنورد، سقز، کرج، مشهد و ... در حمایت از خوزستان با شعار مرگ بر خامنه‌ای و هیهات مناالذله