ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ قسمت سوم ـ ۳۱تیر۱۴۰۰


گفتگو با حسین میرداماد، غلامعلی نریمی، پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران و مسعود ابوعلی از آمریکاویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

پس از گذشت ۸شب آتشین از قیام مردم خوزستان که به استانهای دیگر هم سرایت کرد، آخوند روحانی سراسیمه و وحشت‌زده مقابل دوربین آمد و در اظهاراتی دوگانه و متناقض از یک‌طرف گفت: «ممکن است مردم خوزستان معترض باشند که اعتراض و انتقاد در چارچوب قانون مشکلی ندارد»؛ از طرفی با رنگ و روی پریده تلاش کرد چنگ و دندان نشان دهد که «مردم اجازه ندهند دشمنان ما از اغتشاش سوء‌استفاده کرده و خوشحالی کنند!».

فرماندار رژیم در بهبهان هم که هنوز از شوک ضرب شست جوانان شورشگر این شهر بیرون نیامده بود، گرفتار همین ویروس دوگانه‌گویی شد و از یک‌سو از «اعتراضات و مطالبات به‌حق مردم خوزستان» گفت و از طرفی از «افراد هنجارشکن و فرصت‌طلب و عموماً معاند نظام» صحبت کرد که «قصد ناامنی در بهبهان» را دارند.

اگر به مواضع سران و کارگزاران رژیم در مورد خیزشها و اعتراضات اجتماعی سالهای گذشته نگاه کنیم، چنین دوگانه‌گویی دیده نمی‌شود. بلکه یک‌سویه از «فتنه» و «آشوب» سخن می‌گفتند و با تهدید و ارعاب برای مردم خط و نشان می‌کشیدند. پس چه شده این بار این‌طور به تناقض‌گویی افتاده‌اند؟

علت تغییر کیفی تعادل‌قوا میان دو جبهه است. از یک‌سو رژیم آخوندی و مزدوران و حامیانش که به هر چیز چنگ می‌زنند تا سرنگون نشوند؛ از سوی دیگر جبهه برانداز، یعنی مردم، مجاهدین و مقاومت ایران که تمام توش و توان خود را صرف سرنگونی و نیست و نابود کردن دیکتاتوری آخوندی کرده‌اند.

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ قسمت چهارم


گفتگو با حسین میرداماد، غلامعلی نریمی، یاسر جهان‌نژادی و مسعود ابوعلی از آمریکا

https://vimeo.com/578351222

مطالب مرتبط


ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

مردم سوسنگرد نماد ولایت فقیه را به آتش کشیدند