بحران جدایی کشورها از اتحادیه اروپا ـ جهان در هفته ای گذشت

بحران جدایی کشورها از اتحادیه اروپا ـ جهان در هفته ای گذشت ـ ۱۵تیر۱۴۰۰

با گذشت ۵سال از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سران این اتحادیه به ارزیابی موقعیت جدید وحل بحرانهایی که ممکن است به خروج کشورهای بیشتری از این اتحادیه بیانجامد می نشینند. گزارشی از یورونیوز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ یک اتفاق بسیار مهم در اروپا رخ داد اتفاقی که بسیاری دراتحادیه اروپا خواهان آن نبودند. مردم انگلستان رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند هر چند این تصمیم ۵ سال پیش اتفاق افتاد ولی دراتحادیه اروپا هم تنشهایی را بوجود آورد. یکی از مقامهای اتحادیه اروپا به تلویزیون یورونیوز گفت بسیاری از کشورهای کوچک و متوسط با خروج انگلستان کشور مورد علاقه خود را در اتحادیه اروپا از دست دادند. کشوری که در رابطه با همکاریها اقتصادی با آنها همنظر بود یکی از این کشورها هلند و شماری کشورهای نوردیک و کشورهای اروپای شرقی بودند آنها با خروج انگلستان از اتحادیه به سمت برلین پاریس و بروکسل متمایل شدند. یورونیوز ادامه داد مذاکرات میان کشورهای عضواتحادیه اروپا د رآن زمان بر این پایه بود که یکی از اعضای مهم و پر نفوذ خودرا از دست میدهد. انگلستان همواره بعنوان یک وزنه تعادل در امور اتحادیه اروپا عمل میکرد وسرانجام پس از سالها مذاکرات میان دو طرف انگلستان بطور رسمی در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شد با خروج انگلستان از اتحادیه توجهات روی بعضی کشورها مانند لهستان مجارستان متمرکز شد. این کشور حتی پیش از برگزاری رفراندم برای نظر خواهی در مورد خروج از اتحادیه بنوعی از آن خارج شده بود. لذا در بحرانهایی که تا قبل ازرفراندم دامنگیر اتحادیه اروپا شده بود مانند بحران منطقه یورو و مهاجرت انگلستان عملا دخالت چندانی نداشت خود را درگیر مذاکرات دراین بحرانها نمیکرد. ادامه تظاهرات ضد دولتی در تایلند ادامه درگیریها در منطقه تیکرای اتیوپی رونمایی از تاکسی پرنده در پاریس شعله ور شدن تظاهرات در شهرهای لبنان کنترل نشت گارهای گلخانه ای در اروپا موشک بی سرنشین ناسا برای سفر به کره ماه تعطیلی نیروگاه هسته ای فوسن هایم در فرانسه

مطالب مرتبط

تورنتو سان: رئیسی باعث بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه می‌شود ـ در یک نگاه رخداد ـ برق؛ جرقه و آتش