هلند ـ تظاهرات یاران شورشگر و تحویل اسناد شکایت از رئیسی جلاد۶۷ به دادگاه بین المللی لاهه

سلسله شکایتها علیه رئیسی سرجلاد مجاهدین سر موضع در ۶۷ از سوی بستگان مجاهدین قتل‌عام شده ـ ۹تیر۱۴۰۰


هلند

تظاهرات یاران شورشگر

تحویل اسناد شکایت از رئیسی جلاد قتل‌عام ۶۷

به دادگاه بین‌المللی لاهه

مشروح گزارش این تظاهرات متعاقبا پخش می شود

مطالب مرتبط


سلسله شکایتها علیه رئیسی جلاد۶۷ از سوی بستگان مجاهدین قتل عام شده ـ قسمت ششم

هلند - تظاهرات یاران شورشگر، تحویل اسناد شکایت از رئیسی جلاد قتل‌عام ۶۷ به دادگاه بین‌المللی لاهه