لیست گذاری شبه نظامیان حوثی توسط سازمان ملل متحد ـ جهان در هفته ای که گذشت

لیست گذاری شبه نظامیان حوثی توسط سازمان ملل متحد ـ جهان درهفته ای که گذشت ـ ۷تیر۱۴۰۰

تلویزیون الحدث به نقل از سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد: مقامات این نهاد بین المللی شبه نظامیان حوثی را به علت استفاده این گروه از کودکان در جبهه های جنگ لیست گذاری کرده است. تلویزیون الحدث به نقل سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد مقامات این نهاد بین المللی شبه نظامیان حوثی را به علت استفاده این گروه از کودکان د رجبهه های جنگ لیست گذاری کرده است. تلویزیون الحدث بنقل سازمان ملل متحد گفت شبه نظامیان حوثی بعلت نقض حقوق کودکان در لیست سیاه گروههایی قرار گرفته است که حقوق کودکان را نقض میکنند. الحدث در این برنامه گفت جنگ افرزیهای حوثی ها در کشور یمن از یک طرف باعث شده که کودکان از صندلیهای درس در مدارس محروم بمانند و از طرف دیگر آنها در مناطق تحت کنترل خود برنامه های تحصلی دانش آموزان را تغییر میدهند و آنها را وادار میسازند که به میادین جنگ بروند الحدث در ادامه این گزارش گفت شبه نظامیان حوثی طی سالیان از کودکان سرباز گیری کرده واز آنها بعنوان ابزار جنگی استفاده کرده است این شبه نظامیان کودکان را مشابه داعش والقاعده تسلیح میکنند دولت قانونی یمن بارها این زنگ خطر را به صدا در آورده که هزاران کودک توسط شبه نظامیان حوثی به بمبهای ساعتی تبدیل شده اند بطوریکه نمی توان آنها را به عنوان تهدیدهای جدی صلح و امنیت جهانی کنترل کرد. در این رابطه دولت یمن ازسازمانهای حقوق بشری و حقوق کودکان خواسته است تا با فشار برشبه نظامیان حوثی از جنایاتی که شبه نظامیان حوثی مرتکب آن میشوند جلوگیری کنند و بر اساس قانون جهانی روم ناظر بردادگاه جنایات بین المللی مسئولین این جنایات را بعنوان جنایتکاران جنگی به دادگاه احاله دهند واکسیناسیون عمومی کرونا د رانگلستان جهان در شگفت ا ز ریاست جمهوری یک جلاد رو نمایی ا زدهکده المپیک در ژاپن خاموشی نیروگاه هسته ای بوشهر نصب پنل های خورشیدی در خارج ایستگاه فضایی بین المللی تولید انرژی سبز برای آینده ای سبزتر

مطالب مرتبط

رئیس زیرکمیته حقوق بشر پارلمان اروپا خواستار توقف اعدام حسین شهبازی شدند   جاناتان گرینبلات: رئیسی به‌عنوان یک جنایتکار جنگی شناخته شده است