تظاهرات زنان برای برابری در تهران در ۲۲خرداد۱۳۸۵ ـ روزها ویادها ـ هفته چهارم خرداد

تظاهرات زنان برای برابری در تهران در ۲۲خرداد۱۳۸۵ ـ روزها ویادها ـ هفته چهارم خرداد


۲۲ خرداد ۱۳۸۵ تظاهرات زنان برای برابری در تهران عصر روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۸۵ هزاران تن از زنان قهرمان میهن با فریاد آزادی آزادی در میدان ۷ تیر میدان رضاییهای سابق دست به تظاهرات زدند.

شمار زنان آزاده به بیش از ۶ هزار نفر میرسید آنان شعار میدادند زن ستیزی کافی است قوانین ضد زن منسوخ باید گردد ما خواستار حقوقی مساوی بامردان هستیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد قوانین ضد زن ملغا باید گردد.

رانندگان وکارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ودانشجویانی که شاهد صحنه بودند به حمایت از صفوف زنان برخواستند که تعدادی از آنان همراه با زنان دستگیر شدند
سخنرانی تاریخی مسعود رجوی در متینگ امجدیه روز ۲۲ خرداد ۵۹ در شرایطی که خمینی خفقان و سرکوب رابه اوج بی سابقه ای رسانده بود مسعود رجوی سخنرانی تاریخی خود در متینگ امجدیه را بر گزار کرد.

این میتینگ که برغم همه محدودیتهای ارتجاعی وتهاجم گله های مزدوران حزب الهی ۲۰۰ هزارنفر در آن شرکت کرده بودند در زیر باران گلوله و گاز اشک آور برگزار شد.

در آن سخنرانی مسعود رجوی این سئوال بسیار اساسی را در برابر همه مردم ایران بخصوص اقشار آگاه و نیروهای ترقی خواه و انقلابی قرار داد ( چه باید کرد) این سخنرانی یک افشاگری تکاندهنده و یک تعرض سیاسی اجتماعی تمام عیار مجاهدین وضد استبداد وانحصار طلبی وجنایتها و یکه تازی های ارتجاعی خمینی وپاسداران وچماقدرانش بود که با حملات پی در پی خود و با کشتار وسرکوب مجاهدین میخواستند آزادی و پرچمداران آن را به مسلخ ببرند و دیکتاتوری زیر پرده دین را حاکم کنند در جریان این میتنگ پر شور مجاهدین پاسداران خمینی به روی شرکت کنند گان آتش گشودند.

میتینگ مجاهدین تحت عنوان (چه باید کرد)
انفجار محدد مناره های حرم سامرا
شهادت مجاهد کبیر رضا رضایی
حمایت ۵ میلیون و۲۰۰ هزار عراقی از مجاهدین اشرف
مشعل های فروزان آزادی صدیقه مجاوری وندا حسنی

مطالب مرتبط


تجمع اعتراضی رانندگان و کارگران شرکت واحددر تهران – در یک نگاه

پردهٔ سوم؛ اعتراف در بستر وقاحت