آفساید ـ پیک شادی

آفساید - پیک شادی ـ ۱۳خرداد۱۴۰۰


سلام، آقا بالاخره بعد از۴۲ ولی فقیه نظام آخوندی حرکت رو به جلو انجام داد.

و نظام را از شر یک پدیده دست و پا گیر روی مخ فوق العاده خطرناک نجات داد چه بود.

این انتخابات ورای بده رای بشمار و مناظره بگذار.

از این ادا اطوارهای دموکراسی بازی واین حرفها بابا نظام نظام ولی فقیه هست.

یک نفر آن بالا نشسته برای ۸۰ میلیون تصمیم میگیره.

مطالب مرتبط


رای ایران سرنگونی و تحریم سراسری انتخابات قلابی

سربریدن نظام به‌پای رئیسی