خاموشی استاد بهرام عالیوندی نقاش بزرگ ایران ـ روزها و یادها ـ هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۰

خاموشی استاد بهرام عالیوندی نقاش بزرگ ایران - روزها و یادها ـ هفته اول خردادماه۱۴۰۰


استاد عالیوندی میگفت در کنار مقاومت بودن با جریان روز به پیش تاختن، پشت به بنیادگرایی کردن و نه به جنایتکاران دین فروش گفتن

و بخصوص وجود رزم آوران دلیر ارتش شرف وآزادی و حمایت از انها به من روح و زندگی می بخشد.

اول خرداد ۱۳۹۱ سالگرد درگذشت استاد بهرام عالیوندی هنرمند گرانقدر و عضو شورای ملی مقاومت ایران می باشد.

بهرام عالیوندی از پیشکسوتان نقاشی مدرن ایران و نقاش صاحب سبک میهنمان هست.

نقاش بزرگ ایران زنده یاد بهرام عالیوندی زندگی پر بار هنری خود را از جوانی با مبارزه با دیکتاتوری پیوند زد و تمامی عمر ۸۵ ساله اش در مقاومت و ایستادگی در برابر دو دیکتاتوری شاه وشیخ سپری شد.

در دوران حاکمیت فاشسیم مذهبی هنر او ان چنان با اهداف بلند آزادیخواهانه در هم آمیخته شد

که خلق هر اثری هنری استاد گامی در جهت مقاومت دربرابر دیکتاتوری بود

استاد بهرام عالیوندی از پرکارترین هنرمندان ایرانی در تبعید بود

عالیوندی با لحجه زیبای شیرازی وبا گرما و شور مردم آن سامان میگفت: زبان من تابلوهای من هستند من با زبان نقاشی حرف میزنم.

رئیس جمهوری برگزیده مقاومت استاد عالیوندی را نقاش بزرگی توصیف کرد

که روح ناآرام و معترض هنر ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی را نمایندگی میکرد

اول خرداد ۱۳۹۱ شهادت مجاهد صدیق منصور رادپور درسیاهچال گوهر دشت ،

زندانی سیاسی مقاوم منصور رادپور هوادار صدیق مجاهدین بر اثر فشارها در سیاهچال گوهردشت و جلوگیری دژخیمان خامنه ای از معالجات پزشکی به شهادت رسید

او د رهنگام شهادت ۴۴ سال داشت

مجاهد صدیق منصور رادپور در بهمن ماه ۸۵ به اشرف سفر کرد و چندماه بعد در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶

به جرم فیلم برداری از حرکت اعتراضی کارگران در جاده چالوس کرج دستگیر وبه خانه های امن وزارت اطلاعات منتقل شد.

شهادت مجاهد صدیق منصور رادپور
سالگرد خاموشی عماد رام
شهادت فدایی خلق امیر پرویز پویان و همرزمانش

مطالب مرتبط


اعتراف پاسدار علی لاریجانی در توجیه کشتار مردم در قیام آبان۹۸

زنگ‌های پایان به صدا درآمده‌اند