نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا یک علامت حسن نیت به رئیس جمهور جدید رژیم محمد خاتمی بود

نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا یک علامت حسن نیت به رئیس جمهور جدید رژیم محمد خاتمی بود ـ آنالیز

نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا یک علامت حسن نیت به رئیس جمهور جدید رژیم محمد خاتمی بود ـ آنالیز ۲۶اردیبهشت۱۴۰۰


جدال برای آزادی ادامه دارد


یک طرف دیکتاتوری خونریز و توطئه گر و یک طرف مقاومتی که مسیر طولانی را طی کرده.
اینبار آخوندهای حاکم برای مقابله با ضرباتی که از مجاهدین و مقاومت ایران دریافت می کردند تصمیم گرفتند از طریق زد و بند با غرب، مجاهدین خلق را وارد لیست تروریستی کنند.
این توطئه ای بود که از سال ۱۳۶۴ شروع شد.

دوم مرداد سال ۱۳۶۴


در پایان یک جلسه استماع کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ریجارد مورفی دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک بدون هیچ زمینه قبلی در بیانیه یی با اشاره به سلسله ای از اتهامات ،

مجاهدین را یک سازمان تروریستی توصیف کرد.
این اولین بار در تاریخ آمریکا بود که یک جنبش آزادیبخش از نظر وزارت خارجه آمریکا تروریست نامیده شد.
اما موضوع وقتی جالب تر شد که در سال ۶۵ بعد از اینکه افتضاح ایران گیت رو شد کمیسیون تاور برای تحقیق در این مورد تشکیل شد. بند چهارم این کمیسیون که در اسفند ۶۵ منتشر شد

نشان می داد که رژیم آخوندی از وزارت خارجه آمریکا خواسته در اعلامیه رسمی سازمان مجاهدین خلق را تروریست ومارکسیست اعلام کند و معلوم شد که علت بیانیه ریچارد مورفی

علیه سازمان مجاهدین چه بوده.
این مذاکرات و تلاش ها ادامه داشت، اما سال ۱۳۷۶ با رو کار آمدن دولت آخوند محمد خاتمی و نمایش اصلاحات این تلاش ها به اوج خودشان رسید.
وزارت خارجه آمریکا در ۱۸ اکتبر ۱۹۹۷ یعنی ۲۷ آذر ۷۶ رسما سازمان مجاهدین خلق ایران را بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی نامگذاری کرد.

سال ۱۳۷۸ هم وزارت خارجه آمریکا برچسب تروریستی را علاوه بر سازمان مجاهدین به شورای ملی مقاومت ایران هم نسبت داد.

مطالب مرتبط


دولت موقت راه حل جلوگیری از هرج و مرج بعد از هر انقلابی ـ آنالیز

نقش زنان پیشتاز در انقلاب و مبارزات مردم ایران- آنالیز