شهادت مجاهد خلق عالیه بازرگان ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم اردیبهشت

شهادت مجاهد خلق عالیه  بازرگان - روزها و یادها ـ هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰


۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ شهادت مجاهد خلق عالیه بازرگان روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ ،

مجاهد خلق عالیه بازرگان طی یک درگیری حماسی در تهران ودر نبردی قهرمانانه به شهادت رسید  ،

او کاندیدای مجاهدین خلق ایران در اولین دوره ی انتخابات مجلس شورای ملی از مشهد بود  ،

او در حالی در صفوف نبرد انقلابی مسلحانه به رزم برخواست که مادر دو فرزند بود  ،

مجاهد قهرمان عالیه بازرگان هنگام شهادت ۴۴ سال داشت ،

۲۷اردببهشت سال ۱۳۷۴ شهادت دو مجاهد خلق عفت حداد فرشته اسفندیاری بدست تروریستهای رژیم آخوندی در بغداد بود  ،

روز ۲۷اردبهشت ماه سال ۱۳۷۴ بدنبال حمله زبونانه ی مزدوران رژیم خمینی به یک اتومبیل مجاهدین درشهر بغداد  ،

خواهر مجاهد عفت حداد عضو شورای ملی مقاومت ایران و از مسئولان پشتیبانی ارتش آزادیبخش ملی  ،

وخواهر مجاهد فرشته اسفندیاری از مسئولان ستاد تبلیغات مجاهدین وگوینده با سابقه صدای مجاهد به شهادت رسیدند ،

آخوندفلاحیان و زیر اطلاعات وقت رژیم آخوندی درتصمیم گیری وطراحی و تدارک این عمل تروریستی نقش اساسی داشت ،

مجاهد خلق عفت حداد درسال ۱۳۴۲ درسبزوار بدنبا آمد او در تیرماه سال ۶۰ درجریان موج گسترده بازداشتها توسط پاسداران خمینی در سبزوار دستگیر شد  ،

اما توانست با هوشیاری از چنگ دژخیمان بگریزد  ،

عفت حداد در سال ۱۳۶۵ به ارتش آزادیبخش پیوست و درسال ۱۳۷۰ به عضویت شورای ملی مقاومت ایران در آمد ،

او هنگام شهادت ۴ فرزند ۹ تا ۱۴ ساله داشت  ،

مجاهد خلق فرشته اسفندیاری از سال ۱۳۵۷ زمانی که دانش آموز بود وارد مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران شد  و به صفوف مجاهد ین خلق پیوست  ،

او درسال ۱۳۵۸ در رشته ریاضیات و کامپیوتر دانشگاه متحدین پذیرفته شد  ،

و درهمان بدو ورود به دانشگاه فعالیتهایش را درهمکاری با انجمنهای دانشجویان مسلمان آغاز کرد

 

شهادت مجاهدان خلق عفت حداد وفرشته اسفندیاری
خیز ش بزرگ مردم اراک

مطالب مرتبط


تحریم سراسری نمایش انتخابات ـ افعی ولایت در انتخابات کبوتر آزادی نمی‌زاید ـ نوید آزادی

اعتراضات در شهرها اوج می‌گیرد – گزارش خبری