محور سخنرانی امسال دونالد ترامپ ساخت آمریکایی امن، قدرتمند وسربلند خواهد بود

یک مقام کاخ سفید:‌محور سخنرانی امسال دونالد ترامپ  ساخت آمریکایی امن، قدرتمند وسربلند خواهد بود


سخنرانی سالیانه دونالد ترامپ درباره «وضعیت کشور آمریکا» در برابر کنگره برگزار خواهد شد


به گفته یکی از مقام های ارشد کاخ سفید،

رئیس جمهور۵ محور اساسی برای سخنرانی خواهد داشت که شامل: کار، زیرساخت‌های بنیادین کشور، وضعیت مهاجرین، تجارت، و امنیت ملی خواهد بود.

به گفته این مقام کاخ سفید، کم‌کردن مالیات صاحبان صنایع، افزایش چشمگیر بازار بورس، کم‌شدن میزان بیکاری سیاه‌پوستان و مکزیکی‌تبارها و

همینطور زنان (گروه‌های اقلیت) از مواردی هستند که دونالد ترامپ به آنها اشاره خواهد کرد..