تجاوز به حریم مکه توسط رژیم خمینی ـ روزها ویادها ـ هفته اول اردیبهشت۱۴۰۰

تجاوز به حریم امن مکه توسط رژیم خمینی ـ روزها ویادها ـ هفته اول اردیبهشت۱۴۰۰


۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶ فاجعه مکه حریم امن مکه وحرمت جان میلیونها مسلمان ازسراسر جهان که برای مراسم حج گرد آمده بودند ،

مورد تاخت وتازخمینی برای توسعه طلبی وصدور تروریسم قرارگرفت ،

بهار ۶۶ پاسداران وعوامل خمینی با ایجاد آشوب در مراسم  حج  ،

باعث کشته شدن بیش از ۵۰۰ تن از زائران خانه خدا شدند  ،

بعد از نخستین حرمت شکنی مکه توسط سپاهیان یزید وبعد از فاجعه مکه در قرن چهارم هجری ،

خمینی سومین نفری بود که در تاریخ به این خیانت اقدام کرد ،

ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۲ ترور سرتیب افشار توس رئیس شهربانی کل کشور ،

در دولت ملی مصدق ربودن و شکنجه وقتل سرتیب افشارطوس فرمانده وفادار به دکتر مصدق  ،

یک ضربه سنگین به حکومت ملی محسوب میشد ،

این عملیات ترور توسط دربار وبا کمک عواملی هم چون تیمسار زاهدی ومظفر بقایی ،

عامل استعمار وسرکرده حزب چماقداران موسوم به زحمتکشان طراحی واجرا گردید ،

بعد از افشای جنایت توسط شهربانی کل کشور  ،

آخوند کاشانی مراد خمینی زاهدی جنایت کار را در حریم امن مجلس  ،

که خودش رئیسش بود پناه داد تااز دستگیری ومجازات در امان بماند ،

محمد رضا سعادتی مجاهد قهرمانی بود که بفاصله چندماه از آزادیش از زندانهای شاه ،

مجددا به اوین برگردانده شد  ،

اما این بار پاسداران خمینی به جای شکنجه گران ساواک مدیریت اوین را بعهد ه داشتند ،

محمد رضا سعادتی آزمایش وفا استواری ومقاومت را  ،

با هفت سال اسارت وشکنجه در زندانهای شاه با سرفرازی از سر گذرانده بود

ترور سرتیپ افشار طوس فرمانده وفادار به دکتر مصدق
دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی
راه پیمایی ۲۰۰ هزارنفری مادران مجاهد خلق
نخست وزیری دکتر مصدق

مطالب مرتبط


سوز و گداز آخوند فرزانه از ضربات وارده به برنامه بمب سازی اتمی رژیم و هلاکت قاسم سلیمانی

الحره: پهپادها، بازوهای رژیم ایران در منطقه هستند