یاد شیخ محمد خیابانی شهید انقلاب مشروطه و از مجاهدان صدر مشروطه گرامی باد

شیخ محمد خیابانی از مجاهدان صدر مشروطه از یاران علی مسیو و ستارخان سردار نامدار آزادی بود.

شیخ محمد خیابانی:

ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دمکراتیک تاسیس نماییم.
ما چه می گوییم؟ ما می گوییم عدالت، مساوات و آزادی باشد.
در مسلک ما ایران مال ایرانیان است.
من کشته شدن را به تسلیم ترجیح می دهم، من پیش دشمن زانو بر زمین نمی زنم.

جنبش آزادی ستان

خیابانی یکی از رهبران انقلاب مشروطه در باره اهمیت کلیدی ایران و انقلاب مشروطه در همان هنگامه انقلاب گفته بود:

فراموشتان نشود که ایران مرکز سیاست آسیاست.
وی در نطق ۲۴ اردیبهشت ۱۲۹۹ خود گفت: هرگاه یک قیام آزادیخواهانه در یک مملکت موفقیت یابد،

این خالی از تاثیر در ممالک مجاور نخواهد بود. چنانکه در اوایل انقلاب ایران، روسها خواستند نگذارند اثرات انقلاب ایران،

در روسیه نفوذ کند با وجود این، هم در روسیه و هم در عثمانی نفوذ انقلاب ایران مشهود گردید.
یک دولتی که یکصد و بیست ملیون نفوس و بیست میلیون سر نیزه داشت از انقلاب ایران متاثر شد تصور نمایید هرگاه این انقلاب از روی نظم و قاعده باشد البته تاثیرات بزرگتر خواهد بخشید.
درک عمق خیانت استبداد و رضا خان و نیروهای قزاقش به انقلاب مشروطه نیز تنها با فهم اهمیت آن انقلاب و نقش رهبران آن انقلاب میسر است.
در این برنامه تلاش می کنیم یکی دیگر از جنبش های آزادیخواه و رهایبخش جنبش مشروطه را بهتر و بیشتر بشناسیم، که اتحاد شوم استعمار، ارتجاع و استبداد آنرا به شکست کشاند.....

 

مطالب مرتبط


شهید انقلاب مشروطه سردار ملی شیخ محمد خیابانی

سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی آزادیخواه مشروطه طلب – روزها و یادها

شیخ محمد خیابانی، دردفاع از آزادی و استقلال مردم ایران قیام کرد

لطفا به اشتراک بگذارید: