عملیات بزرگ آفتاب روزها ویادها هفته دوم فروردین ۱۴۰۰

عملیات بزرگ آفتاب - روزها ویادها هفته دوم فروردین ۱۴۰۰


۷فروردین ۱۳۶۷ عملیات بزرگ آفتاب هفتم فروردین ۱۳۶۷ ارتش آزادیبخش ملی ایران  ،

طی یک عملیات بزرگ به قوای مسلح تحت امر خمینی  ،

درمنطقه فکه تهاجم کرد وخسارات سنگینی به لشگر ۷۷ زرهی رژیم وارد نمود ،

عملیات آفتاب در راستای شعار صلح شورای ملی مقاومت  ،

وخط ارتش آزادیبخش مبنی بر متوقف کردن جنگ ضد میهنی خمینی صورت گرفت ،

عملیات بزرگ آفتاب در تاریخچه ارتش آزادیبخش  ،

بعنوان نقطه عطفی در بلوغ جنگ آزادیبخش به ثبت رسید  ،

پیروزی بزرگ ارتش آزادیبخش در عملیات آفتاب بازتاب وسیعی  ،

در سطح جهانی پیدا کرد ورسانه های خبری آن را رویداد ی با اهمیت تلقی کردند  ،

خبر گزاری فرانسه دهم فروردین گزارش داد  ،

طی بزرگترین تهاجم ارتش آزادیبخش ملی ایران  ،

۱۰ گردان از نیروهای رژیم از هم پاشیده شدند ،

در این نبرد حماسی ۳۲ تن از رشید ترین فرزندان خلق سرفرازانه به شهادت رسیدند  ،

وخون پاکشان را فدیه صلح وازادی ورهایی مردم ایران از ظلمات رژیم خمینی کردند ،

دهم فروردین ۱۳۲۶ اعدام قاضی محمد ویارانش در مهاباد ،

قاضی محمد در سال ۱۲۸۰ شمسی در یک خانواده روشنفکر کرد متولد شد  ،

او ازجوانی با روحیه پر شور و مبارزه جویی که داشت  ،

در برابر ستم و تبعیض ساکت ننشست ،

وپا به عرصه مبارزه نهاد ،

قاضی محمد د رادامه تلاشها و مبارزات خود در بهمن ۱۳۲۴  ،

با استفاده ا زضعف دولت مرکزی خودمختاری جمهوری کردستان ایران را اعلام کرد  ،

حکومت فاسد مرکزی درمقابل جنبش حق طلبانه کردستان تلاش کرد  ،

با مارک تجزیه طلبی آن را بدنام ساخته و مانع از پیوند آن با جنبش تمامی ایران گردد

اعدام قاضی محمد ویارانش در مهاباد
درگذشت فریدون آدمیت
سالروز قیام کلنل محمد تقی خان پسیان

مطالب مرتبط


سرخوردگی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی ـ ظاهرا دیپلماسی به سبک پمپئو قرار است پابرجا بماند

جان مردم، بازیچهٔ حاکمان ضدبشر