غیظ حکومت آخوندی از گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد و محکومیت جنایات رژیم در شورای حقوق بشر

غیظ حکومت آخوندی از گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد و محکومیت جنایات رژیم در شورای حقوق بشر-۲۱اسفند۹۹


خبرگزاری قضاییه جلادان ۲۰اسفند ۹۹ – نامه دژخیم باقری معاون رئیسی جلاد:


سازوکار انتخاب و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، مصداق بارز قربانی شدن حقوق ملت ایران (نظام ایران) در پای منافع سیاسی چند دولتی است که در طول دهه‌های گذشته همراه، حامی و پشتیبان دشمنان بوده‌اند».


انصاف"و"عدالت" اقتضا می‌کند گزارشگر در کنار ذکر ادعا‌ها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند، نگاهی به واقعیت‌های حقوق. بشری. ایران. داشته. باشد
این امر بیانگر رویکرد سیاست زده گزارشگر و مأموریت تعریف‌شده وی برای ابلاغ ادعا‌ها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند ملت ایران است».


مطالب مرتبط


گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم


محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط کشورهای مختلف در جلسه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد


لطفا به اشتراک بگذارید: