ما که خوردیم شما بگویید زدیم ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ ما که خوردیم شما بگویید زدیم - ۱۱اسفند۹۹


خامنه‌ای با تهدید و ضرب‌الاجل در موضوع اتمی تظاهر می‌کرد که کوتاه نخواهد آمد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین به تشریح توافقی که

با رژیم ایران در مورد ادامه کار آژانس پس از لغو پروتکل الحاقی کرده بود، پرداخت. وی در پاسخ بهما که خوردیم شما بگویید زدیم ـ قضاوت با شما

خبرنگاران گفت: ما در آژانس بر این اعتقاد بودیم که لازم و بسیار ضروریست این گفتگو را

با همتای ایرانی خود داشته باشیم تا از یک وضعیت نابه‌هنگام بی‌خبری از فعالیت‌های مهمی که در ایران می‌گذرد، اجتناب کنیم.

اما رژیم آخوندی که خود از موضع ضعف وارد این توافق شده است می‌خواهد وانمود کند که ما زدیم اما خوب می داند که درست آن این است که ما خوردیم.

در مرحله اول ما توافق کردیم که رژیم ایران به اجرای توافق مقررات ایمنی (پادمان) بدون هیچ محدودیتی ادامه بدهد کاری که تاکنون انجام داده‌اند.

در مرحله دوم ما به یک توافق دوجانبه و فنی رسیدیم که مطابق آن آژانس پس از لغو پروتکل الحاقی توسط رژیم ایران، بتواند به فعالیت‌های مربوط به راستی‌آزمایی‌های ضروری برای مدت سه ماه ادامه بدهد.

در نهایت ما توافق کردیم که این تفاهم را حفظ کنیم و مستمر آن را مورد باز بینی قرار دهیم. بنابراین هر موردی را که ما بخواهیم معلق کنیم یا تمدید کنیم، بتوانیم انجام دهیم. این اقدام برای تثبیت یک وضعیت بی‌ثبات شده می‌باشد

گروسی افزود: من فکر می‌کنم این درک و فهم فنی اینکار را محقق کند تا سایر مشاوره‌های سیاسی در سطوحی دیگر انجام شوند و مهمتر از همه این‌که ما بتوانیم از وضعیتی که در غیراینصورت عملاً یک بلاتکلیفی بود اجتناب کنیم.

مطالب مرتبط


ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در آستانه انفجار اجتماعی ـ قضاوت با شما

به اذن «آقا» بود که زدیم و بردیم و خوردیم