انفجار حرم سامرا جنایت هولناک رژیم آخوندی در عراق-روزها و یادها هفته اول اسفند۹۹

انفجار حرم سامرا جنایت هولناک رژیم آخوندی در عراق-روزها ویادها هفته اول اسفند۹۹


سوم اسفند ۱۳۸۴ انفجار حرم سامرا جنایت هولناک رژیم آخوندی در عراق ،

در بامداد روز سوم اسفند ۱۳۸۴ رژیم آخوندی مبادرت به انفجار حرمین سامرا نمود ،

بر اثر این انفجار بخش بزرگی از گنبد مرقدهای امامان دهم ویازدهم شیعیان ،

امام علی النقی علیه السلام و امام حسن عسگری علیه السلام تخریب شد  ،

مقاومت ایران این عمل تروریستی را بشدت محکوم کرد ،

و آن را کارمزدوران اطلاعاتی ولی فقیه ارتجاع دانست  ،

خانم مریم رجوی رئیس جمهور بر گزیده مقاومت ایران گفت ،

فاجعه بمب گذاری و تهاجم تروریستی د رحرم مطهر اما علی النقی و امام حسن عسگری علیه السلام را  ،

به عموم مسلمانان وشیعیان و بویژه به مردم عراق وهم وطنانمان در ایران عمیقا تسلیت میگویم  ،

این فاجعه تلخ که بدون شک از سوی هر انسان آزاده ای در جهان بشدت محکوم است  ،

تنها میتواند از سوی رژیم آخوندی که بویژه در این ایام  ،

در پی تفرقه اندازی در عراق است مورد بهره برداری قرارگیرد  ،

رژیمی که مردم عراق بخوبی با روشهای جنایتکارانه و تفرقه اندازانه آن آشنا هستند .

قتل قائم مقام فراهانی صدر اعظم ترقیخواه دوران قاجار  ،


روز ۴ اسفند سال ۱۲۱۳ شمسی ۳۰ صفر ۱۲۵۱ هجری قمری قائم مقام فراهانی صدر اعظم محمد شاه قاجار به قتل رسید ،

ترقیخواهی قائم مقام مخالفتهایی را دراستبداد قاجار برانگیخته بود  ،

و همین باعث شد که او به مدت سه سال معذور شود  ،

اما درسال ۱۲۴۱ قمری مجددا به وزارت منسوب شد  ،

قائم مقام پس از مرگ فتحلی شاه در سال ۱۲۵۰ قمری ولیعهد وی محمد شاه را به سلطنت رسانید ،

وخود صدر اعظم شد و به اقداماتی دراصلاح امور دست زد  ،

اما دربار قاجار ومرتجعینی از قبیل جاجی میرزاآقاسی و میرزامسلم خویی و میرزانصرالله اردبیلی  ،

بدسیسه چینی علیه وی پرداختند ،

وسرانجام در ۳۰ ماه صفر ۱۲۵۱ قمری محمد شاه اورا به باغ نگار ستان احظار کرد ،

و درهمان جا اسماعیل قراچه داغی رئیس فراشان دربار وی را به قتل رسانید

قتل قائم مقام فراهانی صدر اعظم ترقیخواه دوران قاجار
خاموشی غلامحسین بنان شباهنگ موسیقی ایران
درگذشت علی اکبر دهخدا محقق و نویسنده ترقیخواه ایران

مطالب مرتبط


جاسوسی رژیم ایران از طریق سروری در یک مرکز اطلاعاتی در نزدیکی هارلم در هلند علیه مخالفان سیاسی اش

ماهیت خطرناک تصمیم‌گیری رژیم ایران برای محدود کردن بازرسیها