شهادت مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی ـ روزها ویادها ـ هفته اول بهمن۹۹

شهادت مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی ومحمدعلی حاج آقایی - روزها ویادها ـ هفته اول بهمن ۹۹


چهارم بهمن ۱۳۸۹شهادت مجاهدان قهرمان جعفرکاظمی ومحمد علی حاج آقایی  ،

روز چهارم بهمن ۸۹ جعفر کاظمی ومحمد علی حاج آقایی در حالیکه بر لب سرود آزادی داشتند  ،

و در اربعین حسینی راه سرخ سرور آزادگان را دنبال میکردند ،

بدست دژخیمان خامنه ای بر بالای دار رفتند ،

جعفر کاظمی فرزند صادق ۴۷ ساله در شهریور ۸۸ دستگیر شده بود  ،

در نامه ای از زندان در ۱۲ مهر ۸۹ یعنی حدود ۴ ماه قبل از اعدامش نوشت ،

من جعفر کاظمی قطره ای هستم در این هستی  ،

که سعی کرده ام همسو با حرکت تکاملی هستی در راه خلقم قدم بردارم ،

ودینم را به پروردگار عالم ادا نمایم  ،

در این را ه قدم برداشتن مرادف هست با برخورد کردن با سدهای راه تکامل  ،


خناسین استثمار گران و استحمارگران و در یک کلام ظالمین ومصداق روشن آن رژیم سفاک خمینی  ،

و اعوان و انصارش رژیمی که سراپا شقاوت است و دزد  ،

شهید قهرمان محمد علی حاج آقایی فرزند رجبعلی ۶۲ ساله  ،

نیز در شهریور ۸۸ دستگیر شده بود او با اینکه سنش از ۶۰ سال گذشته بود  ،

برای تبلغ و ترویج اشرف و اشرفیان و راه آرمان و آزادی ایران سر از پا نمی شناخت  ،

حاج آقایی بعد از قیام بزرگ مردم ایران از خرداد ۸۸  ،

به فعالیتهای تبلیغی خودش شدت بخشید و شب و روز مردم را نسبت به ماهیت رژیم پلید ولایت فقیه آگاه میکرد ،

شهید قهرمان محمد علی حاج آقایی بدنبال سفر کوتاهی که به شهر اشرف داشت  ،

حدود ۴ ماه قبل از اعدامش در نامه ای برای اشرافیان نوشت  ،

از طرف من به همه بویژه به خواهر مریم و برادر مسعود بزرگ سلام برسانید ،

ذره ای کوچک از دریای بیکران یگان ۷۲ تن ،

در مسیر خدا وخلق وبا تاسی از سنت همیشه جاویدان مجاهدین  ،

من با اعلام اعتقاد و ایمان راسخ خود به برادر عقیدتی ام مسعود و خواهر مریم اعلام میکنم ،

من هم در پشت سر فرزندم وبا تبعیت ازتمام خواهران و برادرانم وبا تمام توان فریاد میزنم حاضر حاضر حاضر

شهادت مجاهد خلق صفی قلی اشرفی ویاران پاکبازش
ترور مهاتما گاندی رهبر و پیشوای استقلال هند

مطالب مرتبط

گفتگوی العربیه با نصرالله مرندی زندانی سیاسی هوادار مجاهدین به مدت ۱۰ سال از شاهدان قتل عام ۱۳۶۷

 

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی ـ پیشتازان اشرف‌نشان قیام