مریم رجوی در مصاحبه با فاکس نیوز:‌ سرنگونی رژیم آخوندی مسئولیت مردم و مقاومت ایران است

مریم رجوی در مصاحبه با فاکس نیوز:‌ سرنگونی رژیم آخوندی مسئولیت مردم و مقاومت ایران است


 

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران طی مصاحبه یی با تلویزیون فاکس نیوز تأکید کرد:‌ سرنگونی رژیم آخوندی مسئولیت مردم و مقاومت ایران است 


فاکس نیوز ابتدا گفت:‌فراخوان به آزادی برای ایران، موضوع اصلی یک گردهمایی بزرگ در فرانسه با پیامی صریح به تهران بود. 


تعداد بیشماری از مقامهای پیشین آمریکا از هر دو جناح شرکت داشتند و برای هواداران سخنرانی کردند و همه آنها زمانی که به مقابله با یک رژیم مذهبی برمی گشت با هم متحد بودند.باوجود رفتار پیشین آمریکا که رژیم ایران را در راس لیست وزارت خارجه بعنوان رژیم حامی تروریسم قرار داده بود، مسئولین این گردهمایی نسبت به نیات رژیم ایران هشدار دادند. 


مقاومت ایران توسط یک زن، مریم رجوی رهبری می شود که فاکس نیوز یک مصاحبه اختصاصی با او انجام داد


(شعار جمعیت: روحانی نه نه نه ، رجوی آری آری آری) .


شورای ملی مقاومت ایران بعنوان بزرگترین اپوزیسیون ایران، گردهمایی سالانه خود را درخارج پاریس برگزار می کند.اطمینان تازه ای وجود دارد که فشار بر رژیم ایران ممکن است نهایتاً به تغییر راه ببرد.


گزارشات حاکیست دولت ترامپ عملاً استراتژی را درنظر دارد که تلاش برای سرنگونی این رژیم است. اقدامی که مریم رجوی از آن استقبال می کند:


مریم رجوی : ”سرنگونی رژیم ملاها مسئولیت مردم و مقاومت ایران است. هرچند که می خواهیم جامعه بین المللی درکنارمردم ایران بایستد”.


مریم رجوی به فاکس نیوز گفت, فعالین مقاومت در داخل ایران, مخالفت خود را با رژیم تشدید کرده و می گویند انقلابی علیه این رژیم مذهبی در داخل می تواند محقق شود.


مریم رجوی :جنبش مقاومت ایران در موقعیتی جدید و در موضع تهاجمی در نمایش قدرت خود با رژیم می باشد. مقاومت ما جنبشی سازمانیافته است. ظرفیت قیام در درون جامعه ایران وجود دارد مردم ایران ناراضی اند ”.


فاکس نیوز: رجوی و سایرین از افزایش دخالتهای رژیم ایران درخاورمیانه ابراز نگرانی می کنند.


رژیم تهران در تلاش است یک هلال باصطلاح شیعی ایرانی ایجاد کرده, زمین هایی را درمرز خود با یمن, عراق, سوریه و لبنان بچنگ آورد تا جاپایی در مدیترانه بدست آورد.


خانم رجوی می گوید آمریکا و متحدان عرب او باید رژیم ایران را پس بزنند.


مریم رجوی : ما از ابتدا این سیاست ارتجاعی و جنگ افروزانه را رد کرده و بدنبال روابطی دوستانه با باقی همسایگان برای مقابله با این رژیم بوده ایم و سپاه پاسداران باید بعنوان یک گروه تروریستی نام گذاری شده و از منطقه اخراج شود. تحریم های بیشتر باید علیه این رژیم اعمال شود ”.


فاکس نیوز : مریم رجوی اطمینان دارد که نیروهای دمکراسی و آزادی, عاقبت پیروز خواهند شد. 


مریم رجوی : من خوشبینم برای مردم ایران، زیرا مردم ایران دیکتاتوری مذهبی را رد کرده اند . مردم ایران خواهان آزادی، دمکراسی، برابری و جامعه ای پیشرفته هستند، فراتر از آن مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم می باشند”.


فاکس نیوز: سایرطرفها خواستار تحریم های شدیدتر علیه رژیم تهران می باشند،خانم رجوی نیز خواستار محاکمه مقامهای رژیم ایران بخاطر جنایات جنگی است. 


خانم رجوی همچنین به اعلامیه استقلال آمریکا اشاره داشت و گفت مردم ایران خواهان همان آزادی هستند که در این اعلامیه امده است. خانم رجوی می گوید مطمئن است این امر درکشور او نیز محقق خواهد شد.


 

لطفا به اشتراک بگذارید: