شهادت کارگر مجاهد عباس عمانی -روزها و یادها -هفته آخردی

شهادت کارگر مجاهد عباس عمانی - روزها و یادها - هفته آخردی۹۹


۲۸دیماه سال ۱۳۵۸ شهادت کارگر مجاهد عباس عمانی اولین شهید مجاهدین در رژیم خمینی بدست چماقداران ارتجاع

عباس عمانی اولین شهید مظلوم مجاهدین بدست مزدوران چماقدار خمینی میباشد

که درحال پخش و نصب تراکتهای مربوط به کاندیداتوری مسعود رجوی

در انتخابات ریاست جمهوری مورد حمله و ضرب وجرح شدید چماقداران خمینی قرار گرفت

و دراثر خونریزی مغزی به شهادت رسید.

پس از عباس عمانی و در مدت دوسال ونیم مبارزه سیاسی ،

چماقداران رژیم دهها نفر از میلیشیا و هواداران از مجاهدین را در سراسر کشوربه شهادت رسانیدند

و هزاران نفر را مجروح کردند درحالیکه میلیشیا و هواداران مجاهدین خلق ،

با انضباط و شکیبایی شگفت آوری یکسره از حق دفاع مشروع خود چشم پوشیدند

تا ماهیت دجال ضد بشر برای توده های هر چه بیشتر مردم افشا شوند ،

مسعود رجوی طی سخنانی در دانشگاه تهران ،

با اشاره به حملات فزاینده ی چماقداران که آخرین مورد آن قتل مجاهد شهید عباس عمانی بود ،

طراحتا به خمینی و سردمداران رژیم هشدار داد.

۲۹دیماه ۱۳۸۴ خاموشی محمود مشرف ،

شاعر معاصر ایرانی محمود مشرف آزاد تهرانی م آزاد در سال ۱۳۱۲ ،

در تهران بدنیا آمد دوره ی نوجوانی و جوانی م آزاد همزمان بود با ،

جنبش ملی کردن نفت که به زندگی نسل جوان آن روزگار ،

عشق و آرمانی فراتر از انگیزه های فردی میداد ،

و مشرف آزاد تهرانی فعالیت فرهنگی را برای رسیدن به این آرمانها برگزید ،

در سال ۱۳۳۶ از دانشگده ادیبات و زبان فارسی دانشگاه تهران لیسانس گرفت ،

و دوره ی دانسرای عالی تهران را نیز گذراند ،

سپس ده سال به آموزگاری ادبیات فارسی پرداخت ،

و درسال ۱۳۴۶ به استخدام کانون پرورش کودگان ونوجوانان در آمد

خاموشی محمود مشرف شاعر معاصر ایرانی
خاموشی شاعر و ترانه سرای ملی عارف قزوینی
تشکلیل حکومت خودمختار کردستان به رهبری قاضی محمد
درگذشت آبه پیر کشیش فرانسوی از حامیان بزرگ مقاومت ایران

مطالب مرتبط


پیام خانم زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران به بیست و پنجمین همیاری ملی

سپاه پاسداران، عجین جنایت و غارتگری

 
لطفا به اشتراک بگذارید: