ژاندارک قهرمان ملی فرانسه و رهبری فرانسوی‌ها در جنگ صدساله بر ضد انگلستان – چهره‌ها

چهره‌ها – ژاندارک قهرمان ملی فرانسه و رهبری فرانسوی‌ها در جنگ صدساله بر ضد انگلستان ـ ۹دی۹۹

زن قهرمانی که در اثر خیانت پادشاه فرانسه به دست کلیسای کاتولیک به جرم ارتداد سوزانده شد ژاندارک دختر یک کشاورز فرانسوی بود که در راه آزادی فرانسه از اشغال انگلیسیها قیام کرد و با فرماندهی خود یک پیروزی بزرگ نظامی نصیب فرانسویان نمود. ژاندارک با راضی‌کردن پادشاه وقت فرانسه،ژاندارک قهرمان ملی فرانسه و رهبری فرانسوی‌ها در جنگ صدساله بر ضد انگلستان – چهره‌ها یگانهایی را تحت فرماندهی خود گرفت و با پیروزی بر انگلیسیها نقطه پایانی بر جنگ صدساله فرانسه با انگلستان نهاد. بدین‌ترتیب این پیروزی راه را برای زمامداری شارل‌هفتم پادشاه فرانسه هموارکرد تا بر قلمرو خود مسلط شود. ژاندارک در هنگامه جنگ صدساله فرانسه با انگلستان، در روستایی در مرز شرقی فرانسه به‌دنیا آمد. در سال ۱۴۲۴، دوازده‌ساله بوده که درکنار درختی قدیمی، احساس میکند قدیس‌میشل در نوری خیره‌کننده به‌او فرمان داده تا فرانسه را نجات دهد. ژان، ۵سال در معرض این‌ الهامهای درونی بود. و می‌ترسید از آن‌ ، با دیگران صحبت کند. تااین‌که در ۱۶سالگی خواهان خدمت در ارتش فرانسه شد اما چنین اجازه‌یی به‌وی داده نشد. یک‌سال بعد با لباس مردانه پیش ولیعهد رفت. ژاندارک توانست اعتماد سربازهای ناامید فرانسوی را به‌دست آورد و محاصره اورلئان توسط انگلیسیها را در سال ۱۴۲۹ بشکند. بعداز این‌پیروزی بود که او توانست شارل‌هفتم را به‌لشکرکشی به‌سوی رَنس متقاعد کند که در آنجا شاهد تاجگذاری شاه در ۱۷ژوئیه ۱۴۲۹ بود. به‌پاس خدمات ژاندارک، شارل‌هفتم به‌او لقب اشرافی دوک‌دولیس را داد و مردم دهکده‌اش را از پرداخت مالیات معاف کرد و گفت تا مجسمه ژاندارک را در اورلئان نصب کردند. در مه ۱۴۳۰ بورگوندیها، «کامپین» (cam-pin) را محاصره کردند و ژاندارک در پناه تاریکی شب برای کمک به‌مدافعان شهر وارد آن‌شد. در ۲۳مه، ژاندارک درحالی‌که فرمانده حمله‌یی علیه بورگوندیها بود دستگیر شد.

مطالب مرتبط

لئوناردو دی سر پیرو داوینچی دانشمند، نقاش، مجسمه‌ساز و موسیقی‌دان – چهره‌ها ژاندارک قهرمان ملی فرانسه قدیس شد

خبرهای مرتبط