This browser does not support the video element.

واکنش های هراسان رژیم آخوندی به بیانیه اجلاس اضطراری اتحادیه عرب

واکنش های هراسان رژیم آخوندی  • رژیم آخوندی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب واکنشهایی هراسان نشان داد.

  • سپاه پاسداران در خبرگزاری خود بیانیه اتحادیه عرب را بیانیه یی که محتوای آن تماما برضد رژیم آخوندی است توصیف کرد و نوشت: احمد ابوالغیط در این بیانیه گفت: سخنان خصمانه و تنش‌آفرین (رژیم) ایران را محکوم می‌کنیم و دخالتهای (این رژیم) موجب بی‌ثباتی در یمن است و (حکومت) ایران تمامی فرصتها برای اعتمادسازی در جهان عرب را از دست داده است.

  • سخنگوی وزارت خارجه رژیم، بهرام قاسمی نیز مدعی شد چنین بیانیه‌هایی «فاقد ارزش» است.

  • روزنامه ایران متعلق به دولت روحانی ایران نوشت: وزیر امور خارجه عربستان تأکید می‌کند که صبر این کشور در برابر دخالت‌های (نظام) ایران به سر آمده. معنی این سخن این است که اینک باید کاری علیه (نظام) صورت پذیرد و این امر نیاز به بهانه مهم و جدیدی دارد.

  • رسانه‌های باند روحانی هم چنین در تصفیه حساب با باند رقیب، تیتر تهدید آمیز کیهان خامنه‌ای را درج کرده و نوشتند: دبیرکل اتحادیه عرب در سخنرانی افتتاحیه به تیتر کیهان درباره حمله موشکی به امارات استناد کرد و اضافه کرد: شلیک موشک بالستیم به طرف یک پایبتخت عربی از سوی یک گروه شبه‌نظامی تهدید خطرناکی است.

لطفا به اشتراک بگذارید: