This browser does not support the video element.

مردم زلزله زده به پاسداران گفتند ، بعد از چند روز کمک شما را نمیخواهیم ، بیرون بروید

مردم زلزله زده به پاسداران: بیرون بروید


بنا به گزارشهای دریافتی پس از گذشت چند روز از وقوع زلزله و ویران شدن کل شهر و بدبختی و بی خانمانی مردم ، سپاه وارد سرپل ذهاب شد. اما مردم با قاطعیت گفتند همه بچه هایمان زیر آوار مردند، کجا بودید که جرثقیل بیاورید؟ کجا بودید که کمک کنید. حالا ما کمک نمیخواهیم ، فقط بروید از اینجا .

یک پاسدار سعی میکرد مردم را آرام کند ولی مردم مصیبت دیده با چشم گریان ولی با قاطعیت گفتند بروید ، فقط از اینجا بروید کمک شما را نمیخواهیم
لطفا به اشتراک بگذارید: