کوچ بیش از ۷۵۰ خانوار از شهرحرستا بدنبال افزایش بمبارانهای اسد و روسیه

شهرهای حرستا و مدیره شاهد موج گسترده کوچ اهالی به داخل شهرهای غوطه شرقی دمشق بودند که از بمبارانهای رژیم اسد و روسیه فرار می‌کنند.


شورای محلی حرستا گفت: نزدیک به 750 خانواده به سمت شهرهای و مسرابه کوچ کرده اند.

علاوه بر این بیش از ۳ هزار خانواده در محله های حرستا زندگی میکنند

که از بحران غذایی و مشکلاتی در بدست آوردن آب آشامیدنی در نتیجه بمباران مستمر و سختی رفت و آمد رنج میبرند
لطفا به اشتراک بگذارید: