رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در ملاعام در بابل اعدام کرد

اعدام یک زندانی در ملاعام در بابل

رژیم ضدبشری آخوندی در یک اقدام جنایتکارانه یک زندانی را در ملأ عام در بابل به دار آویخت.


این زندانی که روز دوشنبه 22آبان اعدام شد، 28ساله و (عباس. ب) معرفی شده است.
لطفا به اشتراک بگذارید: