مجمع عمومی ملل متحد روز ۲۵ نوامبر را روز حذف خشونت علیه زنان نامگذاری کرد

مجمع عمومی ملل متحد روز ۲۵ نوامبر را روز حذف خشونت علیه زنان نامگذاری کرد

مجمع عمومی ملل  متحد به پیشنهاد جمهوری دومینیکن در سال ۱۹۹۹ این روز را به تصویب رساند.

روز جهانی منع خشونت علیه زنان را همراه با شما زنان آزاده در داخل میهن مان و در هر کجای جهان که هستید گرامی میداریم

همراه با شما زنان آزاده و سرفرازی که برغم سرکوب و ستم حاکم بر میهن مان مدافعان بی پروای حق آزادی، و حق برابری و مقدس تر از همه حق تن ندادن به ظلم هستید. خشونت علیه زنان یکی از معضلات جامعه بشریست. معضلی که البته در ایران تحت حاکمیت آخوندها به یک بحران اجتماعی تبدیل شده. در واقع از سال ۱۹۸۱ روز ۲۵ نوامبر بعنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان انتخاب شد. و ۱۸ سال بعد یعنی در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۹۹ این روز رسما در مجمع عمومی سازمان ملل،

بعنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری و در نهایت تصویب شد

با این حال پس از چند دهه هنوز شاهد خشونت سیستماتیک علیه زنان در جهان بویژه زنان میهن مان هستیم. در پنجاه و چهارمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای به شماره ۵۴۱۳۴ به تصویب رسید که در آن روز ۲۵ نوامبر بعنوان روز حذف خشونت علیه زنان شناخته شد. اکتبر سال ۱۹۹۹ نمایندگان جمهوری دومینیکن از جانب کشورشان و ۷۴ کشور عضو به سازمان ملل پیشنویس این قطعنامه را پیشنهاد دادند. در این پیشنویس پیشنهادی خواسته شده بود که روز ۲۵ نوامبر به روز حذف خشونت علیه زنان اختصاص داده شود. این پیشنهاد پذیرفته شد. جمهوری دومینیکن جزیره ای زیبا در آبهای اقیانوس اطلس و دریای کارائیب از زمینهای آمریکای جنوبی می باشد. جزیره ای سرسبز با کوه های سر به فلک کشیده که وسعت آن به چهل و هشت هزار و چهارصد کیلومتر مربع می رسد. مطالب مرتبط تظاهرات یاران شورشگر به مناسبت روز جهانی علیه اعدام به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

خبرهای مرتبط