واشینگتن پست:‌گامهای جسورانه عربستان در مقابله با رژیم ایران

واشینگتن پست


واشینگتن پست روز چهارشنبه 17آبان طی مقاله یی با عنوان: ‌گامهای جسورانه عربستان در مقابله با رژیم ایران در سراسر منطقه طنین دارد.

واشینگتن پست نوشت:‌ « عربستان در تلاش تهاجمی تری در چندین جبهه نسبت به رقیبش در ایران است.

این گامهای جسورانه عمدتا توسط محمد بن سلمان، که قدرت خود را یکپارچه می نماید، انجام می شود.

عربستان تحت رهبری او،‌ جنگ نظامی در یمن را در برابر شبه نظامیانی که تحت الحمایه رژیم ایران است آغاز کرد، و جرقه رویارویی با قطر را به دلیل ارتباطاتش با تهران زد.
لطفا به اشتراک بگذارید: