اعتصاب رانندگان نفت کش ها در بوشهر در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهایشان

اعتصاب رانندگان نفت کش ها در بوشهر


رانندگان نفت کش در بوشهر روز دوشنبه 15آبان در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهایشان دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
لطفا به اشتراک بگذارید: