بانک جهانی: سقوط رژیم ایران در رده‌بندی جهانی کسب‌وکار

بانک جهانی: سقوط رژیم ایران


بانک جهانی اعلام کرد رژیم ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار، میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته است و از سقوط  ۴پله‌ای رژیم ایران در رده‌بندی جهانی خبر داد.


بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که روز 10آبان بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران بدتر شده است.


شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخصها در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است

لطفا به اشتراک بگذارید: