This browser does not support the video element.

هراس پاسداران از وقایع پاسارگاد، شعار ساختار شکنانه به بهانه بزرگداشت کوروش

هراس پاسداران از وقایع پاسارگاد


سپاه پاسداران در هراس از وقایع پاسارگاد در روزنامه خود نوشت: روز جهانی کوروش، کم کم به یک موضوع مهم برای تجمع براندازان و عناصر خودباخته و غرب‌پرست!در ضدیت با (نظام) از طریق تکریم و بزرگداشت جعلی کورش تبدیل شد. چرا به نام بزرگداشت کوروش شعارهای ساختارشکنانه علیه نظام داده شده‌است؟

 

در همین حال، رسانه‌های رژیم به مقابله مردمی با محدودیتهای حکومتی اذعان کردند.

روزنامه شرق نوشت: ویدئوهایی که روز گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان داده با وجود همه محدودیت‌ها، جمعیتی چشمگیر در اطراف آرامگاه کوروش گرد آمده بودند.

این در حالیست که مقامهای استانداری فارس تلاش کردند که این موضوع را از اساس منکر شوند و در همین رابطه معاون امنیتی استانداری رژیم در فارس گفت: «با توجه به مراجعه‌نکردن جمعیت زیادی از مردم، ترافیکی در محورهای ارتباطی این منطقه شکل نگرفت».
لطفا به اشتراک بگذارید: