دکتر حسین فاطمی سردار بزرگ نهضت ملی ایران، یار وفادار دکتر مصدق

دکتر حسین فاطمی سردار بزرگ نهضت ملی ایران، یار وفادار دکتر مصدق


دکتر حسین فاطمی- وزیر خارجه مصدق -به‌مناسبت شهادت

تیرباران به‌حکم بیدادگاه نظامی شاه در ۱۹آبان ۱۳۳۳


الگوی درخشان وفا و ایستادگی


دکتر حسین فاطمیاز سخنان مسعود رجوی در ۳۰خرداد۷۵


لحظاتی قبل از اعدام، آموزگارِ وفا و پایداری دکتر حسین فاطمی سردار بزرگ نهضت ملی ایران، خطاب به فرماندار نظامی ودادستانِ نظامی گفت :


که یقین کنید که سربازان مجاهد نهضت، هم‌چنان مبارزه را ادامه خواهند داد.


خوشا که تاریخ ایران‌زمین اینچنین به عهد سردارانش ازستار و باقر تا کوچک خان و پسیان، ومدرس و مصدق و فاطمی‌ها، وفا کرد .


و با عبور از حنیف‌نژادهاو جزنی‌ها و پاک نژاد‌ها، برای رویارویی با مهیب ترین نیروی ارتجاعی دوران آماده شد.


اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده است .


باید از آن کسی که اول این را پیشنهاد نمود سپاسگزاری نمود.و آن کس شهید راه وطندکتر حسین فاطمی است… " پیشوای فقید ملی دکتر محمد مصدق


همراهان و همکاران سابقش او را به بی‌صداقتی یا جاسوسی اینتلیجنت سرویس متهم کردند.


آخوندها اقدام به ترور او کردند. چرچیل طی نامهٔ محرمانه‌یی به شاه نوشت:


برای او بهترین جواب اعدام است. شاه گفت:


او هنوز پیدا نشده، وقتی دستگیر شود اعدام خواهد شد.


سر دنیس رایت، سفیر انگلیس به تیمور بختیار گفت:


در نخستین فرصت مشتی به دهان او بکوب تا بداند هیبت امپراطوری بازی کردنی نیست.


۱۸آبان ۱۳۵۸، سردار شهید خلق موسی خیابانی، طی یک سخنرانی بر مزارش، او را تک ستارهٔ درخشان آسمان انقلاب ایران در دوران نهضت ملی توصیف کرد.


خدمات ارزنده و فداکاریهای بی‌شائبه‌اش، لقب وفادارترین یار مصدق را در تاریخ از آن او ساخت.


اما هم‌زمان اقدامات قاطع سیاسی او و تأکیدات انقلابی‌اش بر لزوم آمادگی کامل برای رویارویی با توطئه‌های دربار، او را هدف توطئه‌های گوناگون قرار داد.زخمی‌شدن در سوءقصد ناموفق یک باند مرتجع او را متوقف نکرد.


و پس از آن در مقام وزیر خارجه، مبتکر طرح ملی‌کردن صنعت نفت و بزرگترین حامی مصدق در این کارزار سنگین بین‌المللی بود.


پس از کودتای ۲۸مرداد به زندگی مخفی روی آورد ولی ۷ماه بعد در حالی‌که به‌شدت بیمار بود، دستگیر شد .


و بعد از تحمل شکنجه‌های فراوان با بدنی تب‌دار در برابر جوخهٔ اعدام قرار گرفت.از پیام مسعود رجوی به‌مناسبت ۱۴اسفند ۱۳۶۷


شهید قهرمان دکتر حسین فاطمی، نیز، در آستانه‌ی تیرباران، خطاب به دژخیمان شاه گفت:


«مرگ به ۳ قسم است: مرگی در رختخواب ناز و مرگی با ذلت و مرگی در راه شرف و افتخار، و من خدای را شکر می‌کنم .


که در راه مبارزه با فساد شهید می‌شوم…


و با شهادتم در این راه دین خود را به ملت ستمدیده و استعمار‌زدة ایران ادا کرده‌ام.


سربازان مجاهد نهضت هم چنان مبارزه را ادامه می‌دهند».از سخنان مسعود رجوی ۶۷۰۸۳۰


خوب شما هم ارث و میراث داری هستید، وارث کارها، مبارزات و خونهایی هستید .


که از صدر مشروطه به این ور، نبوده که سازمان پیشتازی نبوده که، با ایدئولوژی که پاسخگوی مسائلش باشه،


ارتش آزادیبخشی که متعلق به خلقی باشه نبوده که والله که مصدق بنده خدا بوده، از رفیق کنار دستیش بقایی بوده سندها رو لای پیرهنش گذاشت. بردآمریکا.


مصدق همچین ببینیند چه عالم تنهایی و بی‌کسی بوده، یک دکتر فاطمی را داشت، .


این دکتر فاطمی هم در همان چارچوب به ایدئولوژی مرگ میتونن حضرات پادوهای میانه باز بهش مارک بزنن،


موقع مرگش که آمده بودند رئیس ساواک شاه، سپهبد بختیار، باضافه سرلشگر آزموده دادستان نظامی گفت که خیلی خوشحالم که اینطوری مرگی نصیبم میشه،


در راه آزادی و استقلال ایران و هدفم و آرمانم، چون با فساد و تباهی مبارزه کردم ولی مطمئن باشین سربازان مجاهد نهضت ادامه خواهند داد،


خدا را شکر می‌کنم به‌خاطر این مرگ، قبل از اعدام این یک نفری بود که مصدق داشت.


مطالب مرتبط


سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی یار وفادار دکتر محمد مصدق، الگوی وفا و ایستادگی


دکتر حسین فاطمی، به دستور شاه اعدام شد