نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت ملل متحد- رژیم ایران سردمدار تروریسم در دنیا است

نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت ملل متحد- رژیم ایران سردمدار تروریسم در دنیا است


نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت ملل متحد، رژیم آخوندی را یکی از بزرگترین تجاوزگران و سردمدار تروریسم در دنیا توصیف کرد.

وی گفت: این رژیم با دخالت مستقیم نظامی و با استفاده از نیروهای نیابتی، مانند سازمان تروریستی حزب‌الله لبنان، و با حمایت از رژیم آدم کش اسد، به جنگ‌افروزی در منطقه دامن می‌زند.


طولانی شدن جنگ در یمن و ایجاد ناآرامی در عراق نیز نتیجه عملکرد شبه‌نظامیان وابسته به این رژیم است.کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت ملل متحد گفت:


«رژیم ایران با رفتار شرورانه خود خشونت در سراسر خاورمیانه را ترویج کرده است .


و با دخالت نظامی مستقیم خود و یا بکارگیری سازمان تروریستی حزب‌الله به‌عنوان یک نیروی نیابتی، در حمایت از رژیم آدم کش اسد، نقش محوری داشته است».


به گزارش سایت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ۱۳آبان وی با اشاره به نقش بی‌ثبات کننده رژیم آخوندی در منطقه با حمایت از شبه‌نظامیان در یمن و عراق گفت:


«رژیم ایران این جنگها را تعمیق، گسترش و تشدید می‌کند. ما نباید اجازه دهیم که این امر ادامه پیدا کند».


کلی کرافت، نماینده آمریکا در ملل متحد روز ۱۲آبان در توئیتر خود نوشت:


«شش سال است که رژیم ایران با حمایت مالی و نظامی از شبه‌نظامیان حوثی به درگیریها، خون‌ریزیها در یمن سوخت رسانده است.


دخالت رژیم ایران به چشم‌انداز صلح در این کشور ضربه زده و گرسنگی، بیماری و فلاکت را برای میلیونها یمنی به یک واقعیت تلخ روزمره تبدیل کرده است.گامهایی برای محدودکردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران شامل برقراری مجدد تحریم‌های ملل ‌متحد بر این رژیم برداشته شده است .


همه کشورها باید همین کار را بکنند» (توئیتر کلی کرفت، سفیر آمریکا در ملل متحد ۱۲آبان).


مطالب مرتبط


سخنرانی نماینده آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران- بیست دقیقه- ۷آبان۹۹


کلی کرافت:‌ رفتار شرورانه رژیم ایران خشونت را در خاورمیانه ترویج می‌کندلطفا به اشتراک بگذارید: