هشدار نمایندگان کنگره آمریکا نسبت به حضور شبه نظامیان رژیم ایران در عراق

هشدار نمایندگان کنگره آمریکا


 

روز سه شنبه 11مهر در یک جلسه استماع در زیر کمیته امور آفریقا، حقوق بشر جهانی و سازمانهای بین المللی در مجلس نمایندگان آمریکا شماری از نمایندگان نسبت به حضور شبه نظامیان رژیم ایران در عراق هشدار دادند. اسمیت رئیس جلسه استماع گفت:

 

کنگره همچنان دربارة شبه نظامیانی که توسط عراق پشتیبانی میشوند هشدار می دهد. آنها خلاء ایجاد شده بعد از داعش در مناطق آزاد شده را پر میکنند.

این بخشی از طرح رژیم تهران برای ایجاد پل زمینی از ایران است و این امکان را به این رژیم میدهد که نیرو، سلاح و مهمات را برای کمک به حزب الله و گروههای تروریستی دیگر بفرستد...

 

فرانک والف  نماینده سابق کنگره آمریکا و عضو ارشد بنیاد ابتکار قرن 21 گفت:

 

ما در عراق هرجا که می رفتیم مردم نگران شبه نظامیان حشد الشعبی بودند. شبه نظامیان حشد الشعبی که به میزان زیادی توسط رژیم ایران پشتیبانی میشود . آنها و شبه نظامیان دیگر، خلاء ایجاد شده بعد از آزاد سازی این مناطق را پر میکنند.

این بخشی از طرح رژیم ایران برای ایجاد یک پل زمینی از ایران به عراق و سوریه است تا به بنادر در مدیترانه برسد.

این تهدید مستقیمی برای نظامیان آمریکا و نظامیان کشورهای غربی است. در میان جامعة ایزدیها، همگی از این شبه نظامیان نگران هستند.
لطفا به اشتراک بگذارید: