تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد مبارکه

روز دوشنبه دهم مهر ، بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.


بازنشستگان که خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده و به موقع مستمری خود هستند، می‌گویند: با وجود اعتراضات مکرر هنوز مطالبات ما برآورده نشده است. با گذشت ۱۰ روز از مهر ماه هنوز مستمری شهریور ماه بازنشستگی پرداخت نشده و مشکلاتی در زمینه درمان مستقیم خود داریم.

لطفا به اشتراک بگذارید: